in vivo II

I

fraza przysłówkowa

 • biol.  med.  tak, że dzieje się to wewnątrz żywego organizmu
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  leki i sposoby leczenia, zabiegi, sprzęty medyczne

 • antonimy:  in vitro II
 • Pomiar fluorescencji chlorofilu jest bardzo szybki i dokonywany in vivo, bez uszkodzenia rośliny.

  źródło: NKJP: Leszek S. Jankiewicz (red.): Regulatory wzrostu i rozwoju roślin : zastosowanie w ogrodnictwie, rolnictwie, leśnictwie i w kulturach tkanek : praca zbiorowa, 1997

  Wykazano doświadczalnie, że zarówno in vivo, jak i in vitro estradiol chroni błony komórek mięśniowych przed uszkodzeniem spowodowanym przez intensywny wysiłek.

  źródło: NKJP: Grzegorz Bartosz: Druga twarz tlenu, 1995

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm
 • Cz + in vivo + bez ograniczeń
 • n.-łac. 'na żywym (ciele)'

Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2015