tekstualnie

 • książk.  w sposób związany z tekstem - zapisanym ciągiem zdań
 • [tekstu-alnie]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  pisanie

 • synonimy:  tekstowo
 • [...] słowo zapisane sprzyja refleksyjności, umożliwia używanie trudnych konstrukcji gramatycznych i logicznych, sprzyja „zabawie ze słowem”; pozwala na rozbudowane tekstualnie reklamy [...].

  źródło: Mateusz Nieć: Komunikowanie społeczne i media: perspektywa politologiczna, 2010 (books.google.pl)

  Tekst grecki rękopisu [...] tekstualnie bliższy jest Kodeksowi Watykańskiemu niż Kodeksowi Synajskiemu.

  źródło: Internet: pl.wikipedia.org

  Na wczesne lata 70. - po przyjeździe artysty z Ameryki - datuje się jego rysunki i obrazy, które mają niejednokrotnie charakter brulionowy [...]. Pojawiają się na nich kontrapunktowe szkice, często tekstualnie opisywane czy przekreślane.

  źródło: Roman Lewandowski: Tomasza Ciecierskiego pakt z malarstwem (artpapier.com)

  Czyżby literatura osiągnęła swój kres? Czy [...] jesteśmy jeszcze w stanie komunikować się tekstualnie?

  źródło: Internet: forum.gazeta.pl

  [...] zrobiła piękny film. Tylko wydaje się, że - w myśl starego, żydowskiego zawołania: „Ty nie bierz tego tak całkiem serio, Mosze” - nie można patrzeć na ten dokument do końca tekstualnie. Ani traktować go jak oskarżenie, ani jak gloryfikację.

  źródło: NKJP: Waldemar Bałda: Życie za ziarna kawy, Dziennik Polski, 2005-09-22

 • część mowy: przysłówek

 • Od: tekstualny

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2016