tożsamy

 • książk.  będący tym samym lub takim samym jak inny obiekt lub człowiek, o którym mowa
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

  • tożsamy dokument; tożsama poprawka; tożsame określenia, pojęcia
  • tożsamy z danymi (osobowymi), z dokumentem, z treścią (poprawki...); z interesem kogoś, z propozycjami, ze stanowiskiem kogoś; z pojęciem czegoś
  • tożsamy merytorycznie
  • niemal, prawie tożsamy
 • Dziś nasza polityka niemiecka jeszcze bardziej łączy się z unijną. Jest wiele tożsamych punktów porządku dnia.

  źródło: NKJP: Adam Krzemiński, Marek Ostrowski: Nie siedź w kącie, Polityka, nr 2586, 2007-01-06

  Pierwsza część książki jest skonstruowana zgodnie z zasadą piramidy, czyli od treści ogólnych, dotyczących zagadnień zbliżonych, ale nie tożsamych z treściami specyficznymi dla buntu młodzieńczego [...].

  źródło: NKJP: Anna Oleszkowicz: Bunt młodzieńczy, 2006

  [...] nietrudno się w tym miejscu domyślić, że w powieści archanioł jest właściwie tożsamy z Gibreelem Farishte. Piszę „właściwie”, bo technik tego utożsamienia jest kilka; chwyt zasadniczy polega na prezentacji wizji i majaczeń Gibreela, który przemawia, komentuje i analizuje swój chorobliwy stan w pierwszej osobie [...].

  źródło: NKJP: „Szatańska” powieść Rushdiego, Kultura, nr 5/500, 1989

  Twierdzę, że Twoje rozumienie „naturalności” jet tożsame pojęciu „rzeczywistości”, więc wszystko, co rzeczywiste i realne, będziesz uznawał za naturalne, czyli możliwe do zaistnienia w naturze.

  źródło: NKJP: Internet

  Chociaż dzieci nie osiągnęły jeszcze swojej pełni w znaczeniu fizjologicznym, tym niemniej radują się godnością bycia człowiekiem [...]. W związku z tym można śmiało sądzić, że nie narodzone dzieci, podobnie jak są tożsame nam w naszym człowieczeństwie, również w niebie cieszyć się będą autentycznym bogactwem swojej osobowości, które otrzymał każdy z ludzi w akcie stworzenia.

  źródło: NKJP: Zdzisław Józef Kijas: Odpowiedzi na 101 pytań o rzeczy ostateczne, 2004

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. tożsamy
  tożsamy
  tożsamy
  tożsame
  tożsama
  D. tożsamego
  tożsamego
  tożsamego
  tożsamego
  tożsamej
  C. tożsamemu
  tożsamemu
  tożsamemu
  tożsamemu
  tożsamej
  B. tożsamego
  tożsamego
  tożsamy
  tożsame
  tożsamą
  N. tożsamym
  tożsamym
  tożsamym
  tożsamym
  tożsamą
  Ms. tożsamym
  tożsamym
  tożsamym
  tożsamym
  tożsamej
  W. tożsamy
  tożsamy
  tożsamy
  tożsame
  tożsama
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. tożsami
  tożsami
  tożsame
  tożsame
  D. tożsamych
  tożsamych
  tożsamych
  tożsamych
  C. tożsamym
  tożsamym
  tożsamym
  tożsamym
  B. tożsamych
  tożsamych
  tożsamych
  tożsame
  N. tożsamymi
  tożsamymi
  tożsamymi
  tożsamymi
  Ms. tożsamych
  tożsamych
  tożsamych
  tożsamych
  W. tożsami
  tożsami
  tożsame
  tożsame

 • bez ograniczeń + tożsamy +
  (z KIM/CZYM)
  szyk: neutralny
  bez ograniczeń + tożsamy +
  (KOMU/CZEMU)
  szyk: neutralny
 • Od: toż (zaimek to z partykułą -ż) i sam. Dawniej tosamy 'identyczny'.

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2017