kraknąć

 • o wronach, gawronach i krukach: wydać niski gardłowy dźwięk
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  zwyczaje i zachowania zwierząt


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  ptaki


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  dźwięki

 • synonimy:  zakrakać
 • Darlenit przemienił się w kruka, kraknął głośno i zamachał skrzydłami.

  źródło: Internet: marant.tawerna-gothic.pl

  Gawron raz a ostro kraknął i odleciał…w odwrotnym kierunku! Siadł na trawniku i zaczął dziobać krótką trawę.

  źródło: Internet: plamkamazurka.blox.pl

  Zakręcił się wokół osi, zawisł na moment głową w dół i z chrapliwym kraknięciem spadł na ziemię. Szybko się podniósł, otrzepał i ciężko machając skrzydłami na powrót usiadł na drzewie.

  źródło: NKJP: Grzegorz Tabasz: Śniadanie gawrona, Dziennik Polski, 2006-12-28

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. kraknę
  krakniemy
  2 os. krakniesz
  krakniecie
  3 os. kraknie
  krakną

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. kraknąłem
  +(e)m kraknął
  kraknęłam
  +(e)m kraknęła
  kraknęłom
  +(e)m kraknęło
  kraknęliśmy
  +(e)śmy kraknęli
  kraknęłyśmy
  +(e)śmy kraknęły
  2 os. kraknąłeś
  +(e)ś kraknął
  kraknęłaś
  +(e)ś kraknęła
  kraknęłoś
  +(e)ś kraknęło
  kraknęliście
  +(e)ście kraknęli
  kraknęłyście
  +(e)ście kraknęły
  3 os. kraknął
  kraknęła
  kraknęło
  kraknęli
  kraknęły

  bezosobnik: kraknięto

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. kraknijmy
  2 os. kraknij
  kraknijcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. kraknąłbym
  bym kraknął
  kraknęłabym
  bym kraknęła
  kraknęłobym
  bym kraknęło
  kraknęlibyśmy
  byśmy kraknęli
  kraknęłybyśmy
  byśmy kraknęły
  2 os. kraknąłbyś
  byś kraknął
  kraknęłabyś
  byś kraknęła
  kraknęłobyś
  byś kraknęło
  kraknęlibyście
  byście kraknęli
  kraknęłybyście
  byście kraknęły
  3 os. kraknąłby
  by kraknął
  kraknęłaby
  by kraknęła
  kraknęłoby
  by kraknęło
  kraknęliby
  by kraknęli
  kraknęłyby
  by kraknęły

  bezosobnik: kraknięto by

  bezokolicznik: kraknąć

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: kraknąwszy

  gerundium: kraknięcie

 • Zob. krakać

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2017