na najwyższym szczeblu I

II

fraza przysłówkowa

 • tak, że odbywa się to z udziałem osób zajmujących najwyższe stanowiska w danej organizacji lub instytucji
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  organizacja i hierarchia w pracy, stosunki służbowe

  • zapaść/zapadać na najwyższym szczeblu
 • Mowa tu, oczywiście, tylko o zagadnieniach, które rozpatrywane były na najwyższym szczeblu, gdyż o formach przekazywania zaleceń czy poleceń w tych sprawach, które nie przechodziły przez najwyższe władze PRL, bardzo niewiele wiadomo, a było ich oczywiście ogromnie dużo

  źródło: NKJP: Andrzej Paczkowski: Zalecono towarzyszowi Bierutowi, Polityka, 2002-09-14

  Wyjątek, który dla niego uczyniono, zatwierdzono na najwyższym szczeblu; inaczej być nie mogło. Nikt poniżej Rady Zarządców w Genewie nie mógł podjąć takiej decyzji.

  źródło: NKJP: Matthew Woodring Stover: Bohaterowie umierają, Esensja, 2009-07-02

  W tym roku rozpoczęła się decydująca walka o zlikwidowanie przestępczych źródeł narkomanii. Bój rozpoczął się na najwyższym szczeblu. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaproponował rządowi tureckiemu pięć milionów dolarów odszkodowania za zniszczenie wszystkich upraw maku. Ówczesny premier Demirel odmówił.

  źródło: NKJP: Marta Tomaszewska: Zamach na wyspę, 2001

  Żydzi domagali się od aliantów oficjalnej deklaracji, iż powstrzymanie Zagłady stanie się elementem strategii wojennej koalicji antyhitlerowskiej. Menedżerowie wojny odpowiadali: strategia już została uzgodniona na najwyższym szczeblu, poza tym taka deklaracja zantagonizowałaby inne narody, które także cierpią - Francuzów, Belgów, Polaków.

  źródło: NKJP: Jan Karski: Świat patrzył obojętnie, Gazeta Wyborcza, 1997-02-08

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm
Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2017