deifikacja

 • książk.  przypisywanie komuś, rzadziej czemuś cech boskich
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  prawdy i wartości życiowe


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  wierzenia i przesądy

  • deifikacja człowieka
 • [...] Deifikacja ukochanej nie tyle podnosiła jej rangę i wartość w oczach kochanka, co tworzyła potężną przeszkodę w zdobyciu miłości.

  źródło: NKJP: Dariusz Piwowarczyk: Słynni rycerze Europy: Rycerze w służbie dam i dworu, 2009

  Jądrem tego konglomeratu myślowego była deifikacja świata i człowieka. Wszechświat pojmowany był jako objawienie się Boga w materii [...].

  źródło: NKJP: Artur Hutnikiewicz: Młoda Polska, 1994

  Ten proces, porównywalny z deifikacją starożytnych cesarzy rzymskich, zaczął się już za życia świętego.

  źródło: NKJP: Rafał Jabłoński: Głos Ojca Pio, 2010

  Kulturę i politykę Ameryki cechuje personifikacja dobra i zła. Historycy piszą o deifikacji Lincolna, o kulcie prezydenta.

  źródło: NKJP: Daniel Passent: Imperium Dobra, Polityka, 2003-04-19

  Deifikacja rozumu sprowadziła zwierzęta do poziomu śmieci, a w najlepszym przypadku istot podrzędnych, z którymi nie warto się liczyć, a pomysł, by podlegały one jakimkolwiek etycznym kwalifikacjom albo byśmy mieli wobec nich jakieś moralne obowiązki, przybrał znamiona swawolnego żartu.

  źródło: NKJP: Dariusz Czaja: Lekcje ciemności, 2009

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. deifikacja
  deifikacje
  D. deifikacji
  deifikacji
  neut
  deifikacyj
  char
  C. deifikacji
  deifikacjom
  B. deifikację
  deifikacje
  N. deifikacją
  deifikacjami
  Ms. deifikacji
  deifikacjach
  W. deifikacjo
  deifikacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + deifikacja +
  KOGO/CZEGO
 • ang. deification

  fr. déification

  z łac. deificare 'ubóstwiać'

CHRONOLOGIZACJA:
1900, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2020