alians strategiczny

 • hand.  współpraca przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem produktów lub usług, które wzajemnie się uzupełniają, mająca na celu poprawić konkurencyjność tych firm i przyczynić się do ich lepszego rozwoju
 • [aljãs stategiczny] lub [aljans strategiczny]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw

  • alians strategiczny przedsiębiorstw
  • tworzyć alians strategiczny
 • W Polsce - jak już wcześniej podano - jest 207 ośrodków szkoleniowych w obiektach zabytkowych, z tej liczby kryteria tu określone spełnić może obecnie co najwyżej 15 obiektów, a do 2010 r. następnych 15. Potrzebna jest umowa pomiędzy - jak na razie - kilkoma obiektami i potem bardzo ostrożne przyjmowanie nowych członków. A więc byłby tworzony klasyczny alians strategiczny właścicieli obiektów zabytkowych.

  źródło: NKJP: Maciej Rydel: Współczesny marketing Trendy Działania, 2008

  W Polsce rynek finansowy w znacznej mierze należy do kapitału zagranicznego. Banki i zakłady ubezpieczeń znajdujące się w obrębie jednej grupy, nie działają pod wpływem wewnętrznej motywacji. Są raczej stymulowane do zacieśniania współpracy przez wspólnych inwestorów. A to powoduje, że kontrolowana odgórnie współpraca w ramach aliansu strategicznego pozbywa się swojej głównej wady – nietrwałości.

  źródło: NKJP: Jakub Paprocki: Bancassurance jako spoiwo, Bancassurance jako spoiwo, 2007-09-25

  LOT planuje też wejście w strategiczny alians z jednym z zachodnich towarzystw lotniczych.

  źródło: NKJP: Tomasz Świderek: W locie do prywatyzacji, Gazeta Wyborcza, 1993-03-20

  Przy zawieraniu aliansów strategicznych, mimo rywalizowania firm, pojawiają się obszary, w których zaczynają one współpracować. Widoczne to jest zwłaszcza w nowoczesnych gałęziach gospodarki jak; telekomunikacja, produkcja komputerów, przemysł farmaceutyczny.

  źródło: NKJP: Kryspin Karczmarczuk: Adaptacja przedsiębiorstw NFI do warunków otoczenia, 2000

  [...] różnego rodzaju alianse strategiczne pozwalają polepszyć pozycję konkurencyjną partnerów porozumienia i umożliwiają osiąganie szeregu korzyści, m.in. pozwalają na: oszczędność czasu związaną z wyborem źródeł zaopatrzenia, ograniczenie ryzyka związanego z zakupem nowego produktu (marki), szybszy i bardziej efektywny przepływ informacji rynkowych [...].

  źródło: NKJP: Anetta Pukas: Zarządzanie relacjami z klientem w sferze B2B - specyfika i wykorzystanie w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 2008

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny:  alians ,  strategiczny 
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2016