inwentyka

 • książk.  ogół metod poszukiwania twórczych rozwiązań i pobudzania twórczego myślenia
 • [inwentyka] lub pot. [inwentyka]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • synonimy:  innowatyka
 • Co ciekawe – po pierwszych edycjach programów wniosek jest taki, że choć harvardzcy studenci są oczywiście mocni w analityce i nawet nieźli w inwentyce, to bez trudu można wskazać ich największą słabość: sprzedaż!

  źródło: Internet: blog.spinschool.co

  Jak nauczyć młodych ludzi myślenia niesztampowego i pełnego radosnej świeżości? Dla studentów zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu [...] w Nowym Sączu pierwszym testem jest praca domowa z inwentyki: napisanie własnego, oryginalnego sonetu, według wszelkich prawideł sztuki poetyckiej.

  źródło: NKJP: Michał Jasieński: Obróbka Szekspirem, Polityka, 2008-10-11

  Dlatego nacisk dydaktyczny tej specjalności jest położony na bardzo szeroką problematykę zarządzania projektami, obejmującą fazy generowania pomysłów i inwentykę, analizy przedwdrożeniowe, studium wykonalności, bieżące zarządzanie projektem od strony organizacyjnej i finansowej, a także ewaluację projektu.

  źródło: Internet: polsl.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. inwentyka
  inwentyki
  D. inwentyki
  inwentyk
  C. inwentyce
  inwentykom
  B. inwentykę
  inwentyki
  N. inwentyką
  inwentykami
  Ms. inwentyce
  inwentykach
  W. inwentyko
  inwentyki

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • łac. inventiō 'wynalazek, pomysłowość'

CHRONOLOGIZACJA:
1972, Zagadnienia naukoznawstwa, Tom 8, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2018