islamizm

 • polit.  radykalna ideologia polityczna dążąca do wprowadzenia rządów opartych ściśle na zasadach religii islamskiej
 • Ms. lp wymawiany: [islamiźmie] lub [islamizmie].

 • [islamism] lub [islamizm]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne

  • radykalny islamizm
 • Islamizm chce narzucić całemu światu, nie licząc się z różnorodnością kultur i religii narodów, islamską wizję świata, eliminując wszystko to, co nią nie jest.

  źródło: NKJP: Józef Augustyn: Medytacje Jerozolimskie. Świadectwo pielgrzyma, 2010

  Odpowiedzią na legitymizowany demokratycznie islamizm są świeckie rządy autorytarne, które odwołują się do tradycji muzułmańskiej, ale z uznaniem prymatu polityki nad religią.

  źródło: NKJP: Edwin Bendyk: Miłość, wojna, rewolucja: szkice na czas kryzysu, 2009

  Generałowie stworzyli tajny wydział do walki z islamizmem [...].

  źródło: NKJP: Piotr Gaszyński: Ludzie '98, Gazeta Wyborcza,1998-02-13

  Sloterdijk ukazuje radykalny islamizm jako ruch społecznie i ekonomicznie zbędnych młodych mężczyzn i dowodzi, że owi wykluczeni wcale nie walczą o polepszenie swojej sytuacji bytowej, bo ich jedynym motywem działania jest próba znalezienia ujścia dla narastającej frustracji [...].

  źródło: NKJP: Arkadiusz Bartosiak: Wojna trójkątów, Polityka, 2007-09-29

  W islamizmie islam jest traktowany nie tylko jako religia, ale i jako całościowy system polityczny, który regulować powinien prawne, gospodarcze i społeczne aspekty funkcjonowania państwa w oparciu o literalną interpretację Koranu i hadisów.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. islamizm
  islamizmy
  D. islamizmu
  islamizmów
  C. islamizmowi
  islamizmom
  B. islamizm
  islamizmy
  N. islamizmem
  islamizmami
  Ms. islamizmie
  islamizmach
  W. islamizmie
  islamizmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. Islamism

  fr. islamisme

  niem. Islamismus

  Od: islam

CHRONOLOGIZACJA:
1841, Życie Napoleona podług najlepszych źródeł, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2017