dokonać się

 • książk.  mieć miejsce w określonym czasie w rzeczywistości
 • ATEMATYCZNY

  • dokonał się akt, awans, cud, postęp, przełom, przewrót, rozłam, skok; dokonała się rewolucja, zmiana
 • Wszystkie te przekształcenia powinny dokonać się, jak wówczas planowano, w pół roku.

  źródło: NKJP: (GM): Zmienili strategie, Dziennik Polski, 2005-02-28

  W ciągu ostatnich kilku lat dokonał się bardzo duży postęp w zagospodarowaniu odpadów paleniskowych z kotłów energetycznych.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 18.01.1995

  Wiek XX zapowiadał się jako wiek radiologii, do czego przyczyniły się badania Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża Pierre'a Curie, co umożliwiło leczenie nowotworów radem. Około 1914 r. można było ogłosić, że rewolucja w medycynie dokonała się, co pozwoliło na dalszy jej naukowy rozwój.

  źródło: NKJP: Andrzej Chwalba: Historia Powszechna. Wiek XIX, 2008

  Próby zmiany systemu rządów w Rzeczypospolitej w kierunku rządów gabinetowych nie doprowadziły więc w czasach Wettinów do formalnych przekształceń urzędów centralnych, które dokonały się dopiero za panowania Stanisława Augusta.

  źródło: NKJP: Urszula Augustyniak: Historia Polski 1572-1795, 2008

  FIFA będzie szanowała wybór delegatów, jaki dokona się 28 czerwca, a zarazem pragnie, aby żadna frakcja nie włączała FIFA w kampanię wyborczą w Polsce.

  źródło: NKJP: Neutralność FIFA, Dziennik Polski, 1999-06-12

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dokonam się
  dokonamy się
  2 os. dokonasz się
  dokonacie się
  3 os. dokona się
  dokonają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dokonałem się
  +(e)m się dokonał
  dokonałam się
  +(e)m się dokonała
  dokonałom się
  +(e)m się dokonało
  dokonaliśmy się
  +(e)śmy się dokonali
  dokonałyśmy się
  +(e)śmy się dokonały
  2 os. dokonałeś się
  +(e)ś się dokonał
  dokonałaś się
  +(e)ś się dokonała
  dokonałoś się
  +(e)ś się dokonało
  dokonaliście się
  +(e)ście się dokonali
  dokonałyście się
  +(e)ście się dokonały
  3 os. dokonał się
  dokonała się
  dokonało się
  dokonali się
  dokonały się

  bezosobnik: dokonano się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dokonajmy się
  2 os. dokonaj się
  dokonajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dokonałbym się
  bym się dokonał
  dokonałabym się
  bym się dokonała
  dokonałobym się
  bym się dokonało
  dokonalibyśmy się
  byśmy się dokonali
  dokonałybyśmy się
  byśmy się dokonały
  2 os. dokonałbyś się
  byś się dokonał
  dokonałabyś się
  byś się dokonała
  dokonałobyś się
  byś się dokonało
  dokonalibyście się
  byście się dokonali
  dokonałybyście się
  byście się dokonały
  3 os. dokonałby się
  by się dokonał
  dokonałaby się
  by się dokonała
  dokonałoby się
  by się dokonało
  dokonaliby się
  by się dokonali
  dokonałyby się
  by się dokonały

  bezosobnik: dokonano by się

  bezokolicznik: dokonać się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: dokonawszy się

  gerundium: dokonanie się

  odpowiednik aspektowy: dokonywać się

 • Zob. dokonać

CHRONOLOGIZACJA:
1900, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2016