reducent

 • biol.  organizm, który rozkłada materię organiczną na prostsze związki chemiczne
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  budowa i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  mikroorganizmy

 • synonimy:  destruent
  • producenci, konsumenci i reducenci
 • Grzyby saprofityczne jako główni reducenci zajmują poczesne miejsce w biosferze [...].

  źródło: NKJP: (DD): Ożywia ducha, przywraca zdrowie, Dziennik Polski, 2005-06-02

  Ekosystem jest [...] całością - pominięcie choćby jednego elementu wśród producentów, konsumentów, reducentów (bakterii i grzybów) czy też nieożywionych formalnie czynników musi przynieść niepowodzenie.

  źródło: NKJP: Marcin Ryszkiewicz: Nauka, Gazeta Wyborcza, 1993-10-01

  Z powodu szybkości działania reducentów, szczątki organiczne są rozkładane, a produkty rozkładu przyswajane przez rośliny zielone bezpośrednio bez przechodzenia przez etap gleby.

  źródło: NKJP:Internet

  Wzrost ilościowy każdego gatunku jest nieuchronny - jego kresem jest dopiero zajęcie wszystkich obszarów, na których dany gatunek może egzystować. Jeśli zasadę tę odniesiemy do wszystkich gatunków zamieszkujących Ziemię - do owych milionów form producentów, konsumentów i reducentów, to zrozumiemy, że powstanie biosfery jest tylko kwestią czasu.

  źródło: NKJP: Marcin Ryszkiewicz: Przepis na człowieka, 1996

  Grzyby jako jedyne organizmy mają zdolność do rozkładu ligniny oraz mają duże znaczenie przy rozkładzie celulozy. Są reducentami - ostatnim ogniwem w łańcuchu pokarmowym.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1, m2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. reducent
  reducenci
  reducenty
  ndepr
  reducenty
  depr
  D. reducenta
  reducentów
  C. reducentowi
  reducentom
  B. reducenta
  reducentów
  reducenty
  N. reducentem
  reducentami
  Ms. reducencie
  reducentach
  W. reducencie
  reducenci
  reducenty
  ndepr
  reducenty
  depr

 • Od: łac. redūcere 'zmniejszać, niszczyć; przywracać na powrót'. Może pod wpływem niem. Reduzent (tu także synonimiczny termin Destruent); por. ros. reducénty (głównie lm) oraz synonimiczne terminy ang. decomposer, fr. décomposeur.

CHRONOLOGIZACJA:
1969, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2018