ktoś/coś spada do roli kogoś/czegoś

ktoś/coś schodzi do roli kogoś/czegoś

 • ktoś lub coś traci swą dotychczasową funkcję lub znaczenie i staje się kimś lub czymś pod jakimś względem mniej istotnym niż był do tej pory, a nazwanym przez towarzyszące sformułowanie
  • ktoś/coś schodzi do roli kogoś/czegoś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

 • Inżynierowie, lekarze, naukowcy, finansiści, a więc specjaliści na nasze polskie warunki dużej miary, zasilali szeregi tamtejszych fachowców albo, częściej jeszcze, spadali do roli ekspedientów, sprzątaczek czy służących u milionerów, gubiąc po drodze cały dorobek kulturowy związany z tradycją nieraz wielu pokoleń.

  źródło: NKJP: Zdzisław Morawski: Gdzie ten dom, gdzie ten świat, 1994

  Nie obrażając Afrykanów pod względem piłkarskiej infrastruktury jesteśmy już daleko za nimi! Kiepsko jest też ze szkoleniem, nic dziwnego, że spadamy do roli trzeciorzędnego piłkarskiego kraiku.

  źródło: NKJP: Rafał Musioł: Panna na wydaniu, Trybuna Śląska, 2004-07-30

  Chłopi, coraz bardziej zniwelowani w swoim położeniu prawno-społecznym, spadali do roli przymusowej siły roboczej, różniąc się od siebie tylko wysokością pańszczyzny, a ta zależała od rozmiarów uprawianego gruntu.

  źródło: NKJP: Izabella Bukraba-Rylska: Socjologia wsi polskiej, 2008

  Talent może być tego rodzaju, że nie można będzie go wykorzystać zawodowo. Spada wtedy do roli hobby albo w ogóle nie jest kultywowany.

  źródło: NKJP: Internet

  W drugiej połowie XVII w. coraz bardziej demokrację republikańską zastępowała, czy raczej wypierała, oligarchia magnacka. Szlachcice schodzili do roli klientów potężnych koterii Sapiehów, Paców, Leszczyńskich, Jabłonowskich, Grzymułtowskich, Lubomirskich.

  źródło: NKJP: Jerzy Besala: Szach królowi, Polityka, 2006-07-15

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  ndk, npch; odmienny: spadać

  odpowiednik aspektowy: ktoś/coś spadł/spadło do roli kogoś/czegoś

Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2018