ekwiwalentyzacja

 • książk.  zastępowanie czegoś czymś, co posiada podobne właściwości i może funkcjonować jako zamiennik tego
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • [...] w sposobie deszyfracji swojego przykładu zdradza zasadę, na której opiera się jego ekwiwalentyzacja [...].

  źródło: Agnieszka Kluba: Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność: O nowoczesnej poezji, Toruń 2014 (books.google.pl)

  Ne można zakładać, że ekwiwalentyzacja słów należących do określonej grupy tematycznej (np. nazwy potraw) musi odbywać się według jednego modelu [...].

  źródło: Bogumił Gasek: Rosyjskie nazwy realiów w ujęciu leksykograficzno-przekładowym, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2016 (swr.wuwr.pl)

  W katalogu wystawy Bulecki [...] postuluje realizację przyrodzonego interesu artysty oraz aplikację partykularnego interesu malarza, co oznacza ekwiwalentyzację wstydu uczuć.

  źródło: NKJP: Dorota Jarecka: Instalacja Romana Buleckiego w galerii Kordegarda w Lublinie, Gazeta Wyborcza, 1997-04-01

  Zachowany fragment Ślubów panieńskich w tłumaczeniu Dory Gabe jest przykładem dbałości o ekwiwalentyzację językową.

  źródło: Swetła Zlatarska: Sto lat dramatu polskiego w Bułgarii, Acta Universitatis Lodziensis, 1998 (cejsh.icm.edu.pl)

  Ekwiwalentyzacją jej niezaspokojonego popędu seksualnego staje się samookaleczanie, wywołujące w niej dreszcze te same, które towarzyszą fizycznemu podnieceniu.

  źródło: Internet: stan-les.blogspot.com

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ekwiwalentyzacja
  ekwiwalentyzacje
  D. ekwiwalentyzacji
  ekwiwalentyzacji
  neut
  ekwiwalentyzacyj
  char
  C. ekwiwalentyzacji
  ekwiwalentyzacjom
  B. ekwiwalentyzację
  ekwiwalentyzacje
  N. ekwiwalentyzacją
  ekwiwalentyzacjami
  Ms. ekwiwalentyzacji
  ekwiwalentyzacjach
  W. ekwiwalentyzacjo
  ekwiwalentyzacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od:  ekwiwalent 

CHRONOLOGIZACJA:
1947, Wawrz250
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2018