majątkowo

 • pod względem majątkowym
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  własność

 • synonimy:  materialnie
  • organizacyjnie i majątkowo, prawnie i majątkowo, rodzinnie i majątkowo, społecznie i majątkowo, życiowo i majątkowo
 • Dzieci szybko ruszały w świat, by kolonizować nowe obszary kontynentu. Już w wieku kilkunastu lat [...], zaczynały pracować na swoje konto poza domem i szkołą. Dzięki temu szybko stawały się niezależne majątkowo.

  źródło: NKJP: Andrzej Chwalba: Historia powszechna. Wiek XIX, 2008

  [...] co się dzieje po zniesieniu separacji w zakresie stosunków majątkowych, które istniały w separacji, kiedy małżonkowie byli rozdzieleni majątkowo.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 08.03.1994 r.

  Krążyły one po krainach starożytnej Syrii, osiedlając się co jakiś czas przy różnych miastach-państwach [...]. Gdy z czasem grupy te powiększyły się liczebnie i majątkowo, to - korzystając ze słabości państw-miast - zaczęły je podbijać.

  źródło: NKJP: Agnieszka: Na początku była obietnica, Polityka nr 1, 2008

 • część mowy: przysłówek

 • Zob. majątek

CHRONOLOGIZACJA:
1859, Biblioteka Warszawska: pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi, Tom 4, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2017