elektronowolt

 • fiz.  jednostka energii o wartości równej energii traconej lub uzyskiwanej przez elektron w polu elektrycznym, w którym różnica potencjałów jest równa wartości jednego wolta
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  • pięć, dziesięć, czterdzieści... elektronowoltów
  • wielkość elektronowolta
 • Ze względu na małą wartość pracy wyjścia [...] najczęściej używaną jednostką do jej wyrażania jest elektronowolt.

  źródło: NKJP: Internet

  Wykres przekroju czynnego [...] składa się na ogół z bardzo dużej ilości wąskich i ostrych rezonansów o szerokości rzędu ułamków elektronowolta.

  źródło: NKJP: Stefan Ćwok: Stany wejściowe w reakcjach jądrowych, 1970

  Przeliczenia elektronowoltów na kilogramy dokonaliśmy etapami. Najpierw elektronowolty przeliczane są na dżule, następnie otrzymany wynik przeliczany jest na atomowe jednostki masy, które z kolei przeliczane są na kilogramy [...].

  źródło: NKJP: Andrzej Daniluk: Delphi 6: Nowe narzędzia obliczeniowe, 2002

  [...] jedność energii i masy jest zresztą w fizyce wykorzystywana w praktyce. Masę cząstek elementarnych fizycy często podają w elektronowoltach - jednostkach energii.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. elektronowolt
  elektronowolty
  D. elektronowolta
  elektronowoltów
  C. elektronowoltowi
  elektronowoltom
  B. elektronowolt
  elektronowolty
  N. elektronowoltem
  elektronowoltami
  Ms. elektronowolcie
  elektronowoltach
  W. elektronowolcie
  elektronowolty
 • internac.

  ang. electronvolt

  fr. électron-volt

  niem. Elektron(en)volt

  Zob.  elektron ,  wolt 

CHRONOLOGIZACJA:
1935, Wawrz250
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2018