samorództwo

 • nauk.  domniemane powstawanie niższych organizmów z materii nieożywionej
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  wierzenia i przesądy

 • synonimy:  abiogeneza
  • samorództwo drobnoustrojów, much
  • akt, hipoteza, idea, teoria, zagadnienie; głosiciel samorództwa
 • Zjawianie się larw much w gnijącym mięsie tłumaczono ongiś dwoma hipotezami: hipotezą samorództwa much z padliny i hipotezą, że larwy much pochodzą z jajeczek złożonych przez muchy.

  źródło: NKJP: Zygmunt Ziembiński: Logika praktyczna, 1958

  Wielki chemik i mikrobiolog francuski Louis Pasteur znany jest między innymi z serii subtelnych doświadczeń, które wykazały bez wątpienia, że hipoteza samorództwa (powstawania materii ożywionej z nieożywionej) jest błędna.

  źródło: NKJP: Jerzy Kowalski-Glikman: Uczony pod presją, Polityka, 2004-09-25

  Akademia Francuska decyduje się rozpisać konkurs na „przeprowadzenie eksperymentów, które rzucą nowe światło na zagadnienie samorództwa”.

  źródło: NKJP: Sławomir Zagórski: Pasteur legenda stulecia, Gazeta Wyborcza, 1995-11-24

  [...] opracował metodę konserwacji pożywienia poprzez obróbkę termiczną (proces też zwany jest od nazwiska uczonego pasteryzacją ) oraz obalił teorię samorództwa drobnoustrojów.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. samorództwo
  samorództwa
  D. samorództwa
  samorództw
  C. samorództwu
  samorództwom
  B. samorództwo
  samorództwa
  N. samorództwem
  samorództwami
  Ms. samorództwie
  samorództwach
  W. samorództwo
  samorództwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od: samo- (zob. sam) + -rództwo (zob. rodzić)

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2017