samouwielbienie

 • postawa całkowitego i bezkrytycznego zadowolenia z własnych cech i własnych dokonań
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • narodowe samouwielbienie
  • przejaw, wyraz samouwielbienia
  • skłonność do samouwielbienia
  • buta i samouwielbienie, pycha i samouwielbienie
  • popaść/popadać, wpaść/wpadać w samouwielbienie
 • [...] co jakiś czas wychodzi szydło z worka i wprost przyznajesz się, że najważniejsze, co kieruje Tobą w dyskusji, to samouwielbienie dla swej inteligencji, wiedzy, elokwencji, racjonalizmu, profesjonalizmu i jak tam jeszcze to nazywasz.

  źródło: NKJP: Internet

  Nie możemy popadać w samouwielbienie z powodu wygranych trzech spotkań.

  źródło: NKJP: (DZ): Zawisza Bydgoszcz zagra z Miedzią Legnica, Gazeta Pomorska, 2009-09-01

  Kontrreformacja pospołu z sarmatyzmem, z którym od końca XVI wieku zgodnie współdziałała, nie tylko utrwaliła zacofane stosunki społeczne [...], ale również wyjałowiła Polskę intelektualnie, zamykając umysły w ciasnym horyzoncie bezmyślnej wiary, szlacheckiej pychy i plemiennego samouwielbienia.

  źródło: NKJP: Krzysztof Pomian: Bracia sarmaci, Polityka, 2000-07-29

  Program endecki zakłada odwrócenie się od Zachodu i zamknięcie się w narodowym samouwielbieniu i ksenofobii.

  źródło: NKJP: Piotr Szarota: Styl Jeleńskiego, Gazeta Wyborcza, 1997-05-02

  Nie jest to krytyka dla samej krytyki, tylko po to, aby ustrzec koalicję rządzącą przed samouwielbieniem.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 26.05.1995

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. samouwielbienie
  samouwielbienia
  D. samouwielbienia
  samouwielbień
  C. samouwielbieniu
  samouwielbieniom
  B. samouwielbienie
  samouwielbienia
  N. samouwielbieniem
  samouwielbieniami
  Ms. samouwielbieniu
  samouwielbieniach
  W. samouwielbienie
  samouwielbienia

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. sam, wielbić

CHRONOLOGIZACJA:
1880, E. Orzeszkowa: Patryotyzm i kosmopolityzm, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2018