laryngolog

 • lekarz zajmujący się leczeniem chorób nosa, krtani i gardła oraz wybranych innych narządów wewnętrznych w obrębie szyi i głowy
 • W języku niespecjalistycznym używa się synonimicznie wyrazów laryngolog i otolaryngolog, przy czym w medycynie słowo otolaryngolog ma szersze znaczenie, obejmuje bowiem również specjalistę chorób uszu.
  Jeżeli wyrazu laryngolog używamy w odniesieniu do kobiety, we wszystkich kontekstach może występować forma równokształtna z M. lp., a wyraz może przyłączać formy żeńskie czasownika i przymiotnika, np. laryngolog przyszła, spotkanie z nową laryngolog, Zuzanną Kowalską. Może też zostać zachowana odmiana i składnia charakterystyczna dla rzeczowników rodzaju m1, np.: spotkanie z nowym laryngologiem, Zuzanną Kowalską.

 • [laryŋgolok] lub [laryngolok]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  osoby związane z leczeniem

 • hiperonimy:  lekarz
  • laryngolog i chirurg, laryngolog i dermatolog, laryngolog i internista, laryngolog i kardiolog, laryngolog i neurolog, laryngolog i okulista
  • lekarz laryngolog, specjalista laryngolog
  • skierowanie do laryngologa; wizyta u laryngologa
 • Osoby, dla których głos jest narzędziem pracy, powinny unikać powietrza o dużej wilgotności, wysokiej temperatury lub powietrza zanieczyszczonego. W razie problemów musimy skorzystać z porady lekarza laryngologa i foniatry.

  źródło: NKJP: Natalia Adamska: Mówić świadomie, Dziennik Polski, 2006-12-18

  Joanna leczyła się u laryngologa (miała złamany nos) i u okulisty (pojawiły się problemy ze wzrokiem).

  źródło: NKJP: Dorota Abramowicz: Ofiary znajdą pomoc i radę, Dziennik Bałtycki, 2009-02-13

  Zdaniem laryngologów chrapanie zawsze ma przyczynę. Najczęściej jest to przeszkoda umiejscowiona w górnych drogach oddechowych, wynikająca z nieprawidłowej budowy anatomicznej (np. skrzywienia przegrody nosowej).

  źródło: NKJP: (LUK): Groźne chrapanie, Dziennik Łódzki, 2003-04-26

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. laryngolog
  laryngolodzy
  laryngologowie
  ndepr
  laryngologi
  depr
  D. laryngologa
  laryngologów
  C. laryngologowi
  laryngologom
  B. laryngologa
  laryngologów
  N. laryngologiem
  laryngologami
  Ms. laryngologu
  laryngologach
  W. laryngologu
  laryngolodzy
  laryngologowie
  ndepr
  laryngologi
  depr

 • Zob. laryngologia

CHRONOLOGIZACJA:
1902, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2018