mykologia

częściej mikologia

 • nauk.  nauka o grzybach
  • częściej mikologia
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

  rośliny leśne i łąkowe


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

 • hiperonimy:  nauka
 • Postawienie tych problemów badawczych stanowiło novum w nauce polskiej, a ich opracowanie w następnych dziesięcioleciach przyniosło rozwój kilku gałęzi botaniki, przede wszystkim ekologii roślin, fitosocjologii, fitogeografii czy różnych dziedzin mykologii.

  źródło: NKJP: Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952), 2002

  Przyszłe Towarzystwo Grzyboznawcze zajęłoby się zebraniem i usystematyzowaniem informacji dotyczących m. in. występowania różnych gatunków grzybów w Polsce [...]. Członkowie towarzystwa rekrutować się będą nie tylko z osób związanych zawodowo z mikologią.

  źródło: NKJP: (mj): Coś dla grzybiarzy, Express Ilustrowany, 2001-10-11

  W mikologii grzyby często opisywane są z podaniem dwóch różnych nazw.

  źródło: NKJP: Grzegorz Wojtczak: Podziemne tajemnice storczyków, Wszechświat,2006-10-01

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. mykologia
  mykologie
  D. mykologii
  mykologii
  neut
  mykologij
  char
  C. mykologii
  mykologiom
  B. mykologię
  mykologie
  N. mykologią
  mykologiami
  Ms. mykologii
  mykologiach
  W. mykologio
  mykologie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. mycology

  fr. mycologie

  niem. Mykologie

  gr. lógos 'słowo, wyraz' + gr. mýkēs 'grzyb'

 • Przez długi czas, co znalazło odzwierciedlenie w słownikach poprawnej polszczyzny wydawanych do 2004 roku, uznawano za jedynie poprawny wariant mikologia. Prawdopodobnie dlatego występuje on częściej w tekstach Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Jednak Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN uchwałą z dnia 27 czerwca 2011 r. uznała za jedynie poprawny wariant z -y-, tzn. mykologia. Tylko ta postać jest uwzględniona w najnowszym wydaniu Wielkiego słownika ortograficznego PWN z 2016 roku.

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2017