etnocentrycznie

 • socjol.  w sposób właściwy dla etnocentryzmu
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • [...] islam w oczach przedstawicieli Zachodu z konieczności jawi się jako obca cywilizacja, a zatem badania nad nim zabarwione są etnocentrycznie.

  źródło: NKJP: Zofia Mitosek (red.): Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce, 1992

  Przeciwieństwem konsumenta globalnego jest konsument zorientowany etnocentrycznie.

  źródło: Internet: ena.lp.edu.ua:808

  Dalej Soloveichik uzasadnia opinię, że samobójcze (kontr-)ataki zdesperowanych Palestyńczyków dowodzą, jak ważną i konieczną jest nienawiść Żydów. Są to przesądy etnocentrycznie nastawionego rabina, który uczy, że żydowska nienawiść jest najwyższą cnotą, wtedy, kiedy dla Chrześcijanina najwyższą cnotą jest miłość.

  źródło: Internet: konwentnarodowypolski.wordpress.com

  Etnocentrycznie ukierunkowana KTN nie jest zdolna do realizacji strategii wymagającej lokalnego reagowania. Z kolei KTN o policentrycznej orientacji będzie trudno wdrożyć mechanizmy integrowania w skali czy to regionu, czy globalnej.

  źródło: Małgorzata Rozkwitalska, Bariery w zarządzaniu międzykulturowym: Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, 2011 ( books.google.pl)

  [...] jesteś w tej tematyce omnibusem. Ale martwiące jest to że podchodzisz do tematyki stosunków polsko-żydowskich fundamentalistycznie. Ja uważam, że zdarzeń historycznych nie można interpretować etnocentrycznie, z punktu widzenia Żydów czy Polaków. To prowadzi do manipulacji.

  źródło: Internet: fzp.net.pl

 • część mowy: przysłówek

 • Od:  etnocentryzm 

CHRONOLOGIZACJA:
1961, Seria filozofia i logika, Wydania 2-4, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2017