etnocentryczny

 • socjol.  związany z etnocentryzmem
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

  • charakter etnocentryczny; ocena, opinia, postawa, tendencja etnocentryczna
 • Niezbędne jest wprowadzenie elementów międzykulturowych do programów szkolnych, żeby: odrzucić etnocentryczne spojrzenie na kulturę i pomysł, że stworzenie hierarchii kultur jest możliwe.

  źródło: NKJP: Jolanta Łaba: To daje do myślenia, Czuwaj, 2004-06

  Castles uważa, że symboliczne przyjmowanie do wspólnoty obywateli nie zmienia zasadniczo sytuacji imigrantów ani w USA, ani np. we Francji. Wręcz przeciwnie - uzależnianie inkorporacji od stopnia asymilacji prowadzi do etnocentrycznej oceny nowych grup etnicznych oraz wzmacnia ich dyskryminację w sferze społeczno-ekonomicznej i w życiu codziennym.

  źródło: NKJP: Agnieszka Weinar: Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990-2003, 2006

  Wzrost etnocentryzmu konsumenckiego, który przejawia się w patrzeniu na świat i ocenianiu go przez pryzmat własnej kultury, na rynku przejawia się w preferowaniu zakupów pochodzenia krajowego czy nawet regionalnego. Konsumenci prezentujący postawę etnocentryczną kierują się nie tylko względami ekonomicznymi, ale głównie moralnymi, wyróżniając właśnie produkty krajowe.

  źródło: NKJP: Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło: Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 2007

  Stereotypy mają społeczne pochodzenie i funkcjonują grupowo, a więc są zawsze etnocentryczne. Nie ma „indywidualnych stereotypów”. Myślenie stereotypowe jest zawsze wyrazem postawy emocjonalnej, która konfrontuje „nas” i „innych”, ono w pewnym sensie służy uspokojeniu własnego sumienia poprzez naznaczenie innych.

  źródło: NKJP: X: Wolność i niewola stereotypu, Polska Głos Wielkopolski, 2005-02-11

  Społeczeństwo ukraińskie jest bardziej etnocentryczne w porównaniu ze społeczeństwem polskim, ale poziom tego zjawiska w obu krajach nie jest wysoki. Oznacza to, że są one otwarte na produkcję zagraniczną, a w niektórych kategoriach produktów towary zagraniczne są preferowane bardziej niż produkcja krajowa.

  źródło: NKJP: Współczesny marketing. Trendy. Działania, 2008

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. etnocentryczny
  etnocentryczny
  etnocentryczny
  etnocentryczne
  etnocentryczna
  D. etnocentrycznego
  etnocentrycznego
  etnocentrycznego
  etnocentrycznego
  etnocentrycznej
  C. etnocentrycznemu
  etnocentrycznemu
  etnocentrycznemu
  etnocentrycznemu
  etnocentrycznej
  B. etnocentrycznego
  etnocentrycznego
  etnocentryczny
  etnocentryczne
  etnocentryczną
  N. etnocentrycznym
  etnocentrycznym
  etnocentrycznym
  etnocentrycznym
  etnocentryczną
  Ms. etnocentrycznym
  etnocentrycznym
  etnocentrycznym
  etnocentrycznym
  etnocentrycznej
  W. etnocentryczny
  etnocentryczny
  etnocentryczny
  etnocentryczne
  etnocentryczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. etnocentryczni
  etnocentryczni
  etnocentryczne
  etnocentryczne
  D. etnocentrycznych
  etnocentrycznych
  etnocentrycznych
  etnocentrycznych
  C. etnocentrycznym
  etnocentrycznym
  etnocentrycznym
  etnocentrycznym
  B. etnocentrycznych
  etnocentrycznych
  etnocentrycznych
  etnocentryczne
  N. etnocentrycznymi
  etnocentrycznymi
  etnocentrycznymi
  etnocentrycznymi
  Ms. etnocentrycznych
  etnocentrycznych
  etnocentrycznych
  etnocentrycznych
  W. etnocentryczni
  etnocentryczni
  etnocentryczne
  etnocentryczne

 • Od: etnocentryzm

CHRONOLOGIZACJA:
1959, Przegląd historyczny, Tom 50, Wydanie 4, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2017