etnonim

 • jęz.  nazwa narodu, plemienia lub grupy etnicznej
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

 • Geneza słowa Syberia (Sybir) nie jest jednoznaczna. Łączono tę nazwę z etnonimami „Sabir” i „Seber” określającymi nieznane plemiona Hunów, lub z plemieniem „Suwar” mieszkającym w VI wieku n.e. w środkowym biegu rzeki Irtysz.

  źródło: NKJP: Internet

  Przywołując badania nazw etnicznych i geograficznych, należy uwzględnić również uwagi S. Dubisza, odnoszące się m.in. do różnych koncepcji interpretacji etnonimu Słowianin - Słowianie czy etymologii oraz dalszych losów plemiennej nazwy Polanin - Polanie (Dubisz, 2002: 87-93, 64-65).

  źródło: NKJP: Julia Legomska: Państwo, naród, ojczyzna w dawnej polszczyźnie. Leksykalno-semantyczny opis pojęć, 2010

  Niektóre źródła podają, że nazwa Komańcza związana jest z tatarskim plemieniem Kumanczy, którzy przed wiekami dotarli na te tereny. Miejscowość leżała przy starym szlaku handlowym Sanok-Przełęcz Łupkowska. Nazwa może sugerować związek z etnonimem Komane tj. członków plemienia turańskiego Ko(u)manów w nazewnictwie polskim znanych bardziej jako Połowcy.

  źródło: NKJP: Internet

  Niezależnie od pierwotnego znaczenia terminu athinganoi większość badaczy jest jednak zgodna, iż to właśnie od niego pochodzi współczesny etnonim „Cyganie”, występujący w większości języków europejskich.

  źródło: NKJP: Internet

  Nazwa plemienia jest etnonimem, została im nadana przez Odżibwejów i oznacza „Ci, którzy gotując używają kamieni ”lub„ kamienni Siuksowie”.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. etnonim
  etnonimy
  D. etnonimu
  etnonimów
  C. etnonimowi
  etnonimom
  B. etnonim
  etnonimy
  N. etnonimem
  etnonimami
  Ms. etnonimie
  etnonimach
  W. etnonimie
  etnonimy
 • gr. éthnos 'lud, rasa, plemię' + gr. ónyma 'imię'

CHRONOLOGIZACJA:
1949, Światowit: rocznik poświęcony archeologii i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej, Tom 20, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2017