spropagować

 • sprawić, że coś stało się bardziej znane lub popularne
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Handlowcy i pracownicy marketingowi znajdą tutaj nowe możliwości jak za darmo spropagować swoje produkty i znaleźć tak nowych klientów.

  źródło: Internet: ecubeportal.com

  Otóż musimy wymyślić produkt, spropagować go, następnie 30 najlepszych miniprzedsiębiorstw (będę używał skrótu MP) dostaje się do finału w Warszawie, gdzie na zasadzie targów wybiera się jedno MP które przechodzi do następnego etapu, Europejskiego i będzie walczyć o pierwsze miejsce z reprezentantami MP z innych krajów.

  źródło: Internet: elektroda.pl

  Jacotot postanowił spropagować metodę zwłaszcza wśród ludzi ubogich swoich czasów, których nie stać było na opłacanie kształcenia latorośli.

  źródło: Krzysztof Ratajczak (red.): Innowacje edukacyjne wczoraj – dziś i jutro, 2014 (repozytorium.amu.edu.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. spropaguję
  spropagujemy
  2 os. spropagujesz
  spropagujecie
  3 os. spropaguje
  spropagują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. spropagowałem
  +(e)m spropagował
  spropagowałam
  +(e)m spropagowała
  spropagowałom
  +(e)m spropagowało
  spropagowaliśmy
  +(e)śmy spropagowali
  spropagowałyśmy
  +(e)śmy spropagowały
  2 os. spropagowałeś
  +(e)ś spropagował
  spropagowałaś
  +(e)ś spropagowała
  spropagowałoś
  +(e)ś spropagowało
  spropagowaliście
  +(e)ście spropagowali
  spropagowałyście
  +(e)ście spropagowały
  3 os. spropagował
  spropagowała
  spropagowało
  spropagowali
  spropagowały

  bezosobnik: spropagowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. spropagujmy
  2 os. spropaguj
  spropagujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. spropagowałbym
  bym spropagował
  spropagowałabym
  bym spropagowała
  spropagowałobym
  bym spropagowało
  spropagowalibyśmy
  byśmy spropagowali
  spropagowałybyśmy
  byśmy spropagowały
  2 os. spropagowałbyś
  byś spropagował
  spropagowałabyś
  byś spropagowała
  spropagowałobyś
  byś spropagowało
  spropagowalibyście
  byście spropagowali
  spropagowałybyście
  byście spropagowały
  3 os. spropagowałby
  by spropagował
  spropagowałaby
  by spropagowała
  spropagowałoby
  by spropagowało
  spropagowaliby
  by spropagowali
  spropagowałyby
  by spropagowały

  bezosobnik: spropagowano by

  bezokolicznik: spropagować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: spropagowawszy

  gerundium: spropagowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: spropagowany

 • bez ograniczeń + spropagować +
  CO
 • Zob. propagować

CHRONOLOGIZACJA:
1857, Dziennik Literacki, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2018