wychowawstwo

 • pełnienie funkcji wychowawcy - opiekuna w placówce edukacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  szkoła


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  organizacje/placówki opiekuńcze i kulturalne

  • wychowawstwo klasy
  • wychowawstwo w gimnazjum, w podstawówce
  • dodatek za wychowawstwo
 • Za wychowawstwo klasy pedagodzy inkasują do 17,82 zł.

  źródło: NKJP: Kamila Mróz, Rafał Wodziczko, Jacek Jaszczyk, Kamilla Szablewska, Lucyna Zdanowska: Nauczycielskie pensje, Tygodnik Tucholski, nr 611, 2003

  To była teraz jego klasa. Od niedawna objął jej wychowawstwo.

  źródło: NKJP: Piotr Krawczyk: Plamka światła, 1997

  Zwiększone mają być dodatki za wychowawstwo w szkole podstawowej i gimnazjum, do poziomu takiego, jak u nauczycieli w przedszkolu.

  źródło: NKJP: Jednak w górę?, Nowiny Raciborskie, 2002-01-02

  Starałem się nie pojmować wychowawstwa w wypaczony dla mnie sposób, który polega na przymykaniu oczu na małe przewinienia, nieustannym „przepychaniu” uczniów do następnej klasy. Takie działania demoralizują młodzież.

  źródło: NKJP: Tomasz Minorczyk: Czy to już sukces?, Wychowawca, nr 154, 2005-10

  Kiedy obejmuję nowe wychowawstwo, rozpoczynam proces poznawania moich wychowanków.

  źródło: NKJP: Bożena Paczuska: Z doświadczeń nauczyciela. Bezpiecznie w szkole, Wychowawca, nr 125, 2003-05

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. wychowawstwo
  wychowawstwa
  D. wychowawstwa
  wychowawstw
  C. wychowawstwu
  wychowawstwom
  B. wychowawstwo
  wychowawstwa
  N. wychowawstwem
  wychowawstwami
  Ms. wychowawstwie
  wychowawstwach
  W. wychowawstwo
  wychowawstwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + wychowawstwo +
  (CZEGO)
  bez ograniczeń + wychowawstwo +
  (CZYJE)
  bez ograniczeń + wychowawstwo +
  (w CZYM)
 • Od: wychować; zob. chować

CHRONOLOGIZACJA:
1936, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2016