neurobiolog

 • osoba zajmująca się badaniem struktury, funkcji i rozwoju układu nerwowego
 • [neu-robiolog] lub [neu-robjolog]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

 • Neurobiolodzy odkryli, że świadomością i podświadomością zawiadują odmienne części mózgu.

  źródło: NKJP: Paweł Wrabec: Gra w uwodzenie, Polityka nr 2626, 2007-10-27

  Tak naprawdę wielu neurobiologów uważa, że nie istnieje żadne konkretne rozróżnienie między procesami zapamiętywania i myślenia.

  źródło: NKJP: Matthew MacDonald: Mózg. Nieoficjalny podręcznik, 2009

  Neurobiolog traktuje pamięć jako złożony fenomen neurobiologiczny o określonym, dającym się badać i modyfikować podłożu materialnym.

  źródło: NKJP: O pamięci i uczeniu się, Dziennik Polski, 2004-04-23

  Stosując metodę tomografii komputerowej Robins, podobnie jak wielu innych neurobiologów, oceniał stopień ukrwienia (a więc aktywności) poszczególnych części mózgu.

  źródło: NKJP: Artur Włodarski: Wystarczy się skupić, Gazeta Wyborcza, 1997-07-11

  Niemiecki neurobiolog Andreas Bartels, pracujący w Instytucie Cybernetyki Biologicznej Maksa Plancka w Tübingen, jest zdania, że mózg zakochanego człowieka reaguje jakby się znajdował pod wpływem silnych leków.

  źródło: NKJP: SN Głos Koszaliński: Miłosny zawrót głowy, Gazeta Pomorska, 2010-02-01

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. neurobiolog
  neurobiolodzy
  neurobiologowie
  ndepr
  neurobiologi
  depr
  D. neurobiologa
  neurobiologów
  C. neurobiologowi
  neurobiologom
  B. neurobiologa
  neurobiologów
  N. neurobiologiem
  neurobiologami
  Ms. neurobiologu
  neurobiologach
  W. neurobiologu
  neurobiolodzy
  neurobiologowie
  ndepr
  neurobiologi
  depr
 • Zob. neurobiologia

CHRONOLOGIZACJA:
1987, NSP
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2016