odpowiedzialność zbiorowa

 • zasada, według której za przewinienie danej osoby odpowiada cała grupa, do której ta osoba należy, i to cała grupa powinna ponieść konsekwencje tego przewinienia
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne

  • forma, idea, metoda, polityka, reguła, rygor, zasada odpowiedzialności zbiorowej
  • stosować, zastosować; wprowadzić/wprowadzać; brać, ponieść/ponosić odpowiedzialność zbiorową
   podlegać odpowiedzialności zbiorowej
 • W starożytnym Izraelu przez długi czas uznawano zasadę odpowiedzialności zbiorowej, ucząc, że Bóg karze i nagradza nie tylko samego grzesznika, ale także jego potomków i krewnych, że grzech ojca obciąża jego dzieci, a grzech jednego człowieka sprowadza nieszczęście na cały naród.

  źródło: NKJP: Zdzisław Józef Kijas: Niebo w domu Ojca, czyściec dla kogo, piekło w oddaleniu, 2010

  [...] dla ponad 50% Polaków przypadek Andrzeja S. podważa zaufanie do tej grupy zawodowej. Jednocześnie ponad 30% ankietowanych wciąż wierzy w fachowość psychologów dziecięcych i nie obarcza ich odpowiedzialnością zbiorową za ten przypadek.

  źródło: NKJP: Magda Piekarska: Niedobra miłość, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2004-07-03

  Odpowiedzialność zbiorowa leży u podstaw nienawiści rasowej. Była pretekstem także do gnębienia licznych grup etnicznych w Związku Radzieckim (choćby wysiedlenie Tatarów krymskich), nawet i w Polsce (ludność Bieszczadów). Oba zbrodnicze systemy totalitarne, nazistowski i sowiecki, posługiwały się odpowiedzialnością zbiorową jako narzędziem zbrodni.

  źródło: NKJP: Janusz Szajewski: Listy, Gazeta Wyborcza, 1994-07-29

  Zdarzało się, że wspólnota dawała poręczenie za swojego członka, biorąc w ten sposób zbiorową odpowiedzialność za jego czyn.

  źródło: NKJP: Andrzej Chwalba: Obyczaje w Polsce : od średniowiecza do czasów współczesnych : praca zbiorowa, 2005

  Nie wolno rozliczać ludzi za grzechy przodków, bo to prowadzi do zbiorowej odpowiedzialności, a zarazem rozmywa osobistą winę.

  źródło: NKJP: Mariusz Wilk: Wilczy notes, 2007

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: odpowiedzialność, zbiorowa
  Zwykle lp

Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2014