znaczeniowy

 • związany ze znaczeniem - informacją
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

 • synonimy:  semantyczny
  • akcent, kontekst, krąg, ładunek, obszar, odpowiednik, sens, system, zakres, związek znaczeniowy; analiza, całość, dominanta, ewolucja, głębia, intencja, interpretacja, opozycja, pojemność, precyzja, przestrzeń, różnica, sfera, treść, warstwa, wartość, zawartość znaczeniowa; bogactwo, podobieństwo, przesunięcie, spektrum, zabarwienie; błędy, elementy, funkcje, jednostki, kategorie, konotacje, niuanse, odcienie, płaszczyzny, przemiany, relacje, subtelności, zmiany znaczeniowe
  • pod względem znaczeniowym; ze względów znaczeniowych
 • My, miłośnicy polszczyzny, zaczytujemy się nie tylko w utworach literackich, lecz także w księdze, która bada i opisuje poszczególne słowa, tłumaczy ich pochodzenie i dzieje, przemiany dźwiękowe i znaczeniowe: wertujemy słownik etymologiczny.

  źródło: NKJP: Zygmunt Kubiak: Przestrzeń dzieł wiecznych, 1993

  W literaturze awangardowej istnieje nurt określany mianem „poezji konkretnej”. Są to de facto grafiki ułożone z wyrazów tworzących sensowną całość znaczeniową, niekiedy jedynie luźne wyrazy lub litery.

  źródło: NKJP: Maria Gołaszewska: Estetyka pięciu zmysłów, 1997

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. znaczeniowy
  znaczeniowy
  znaczeniowy
  znaczeniowe
  znaczeniowa
  D. znaczeniowego
  znaczeniowego
  znaczeniowego
  znaczeniowego
  znaczeniowej
  C. znaczeniowemu
  znaczeniowemu
  znaczeniowemu
  znaczeniowemu
  znaczeniowej
  B. znaczeniowego
  znaczeniowego
  znaczeniowy
  znaczeniowe
  znaczeniową
  N. znaczeniowym
  znaczeniowym
  znaczeniowym
  znaczeniowym
  znaczeniową
  Ms. znaczeniowym
  znaczeniowym
  znaczeniowym
  znaczeniowym
  znaczeniowej
  W. znaczeniowy
  znaczeniowy
  znaczeniowy
  znaczeniowe
  znaczeniowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. znaczeniowi
  znaczeniowi
  znaczeniowe
  znaczeniowe
  D. znaczeniowych
  znaczeniowych
  znaczeniowych
  znaczeniowych
  C. znaczeniowym
  znaczeniowym
  znaczeniowym
  znaczeniowym
  B. znaczeniowych
  znaczeniowych
  znaczeniowych
  znaczeniowe
  N. znaczeniowymi
  znaczeniowymi
  znaczeniowymi
  znaczeniowymi
  Ms. znaczeniowych
  znaczeniowych
  znaczeniowych
  znaczeniowych
  W. znaczeniowi
  znaczeniowi
  znaczeniowe
  znaczeniowe

 • Zob. znaczyć

CHRONOLOGIZACJA:
1861, Franciszek Betlejczyk, Kwestye językowe, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2021