redemptoryści

 • zakon założony przez świętego Alfonsa Liguori w roku 1732 w celu niesienia posługi religijnej ludziom ubogim przez misje i rekolekcje
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  osoby związane z religią i kościołem


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  miejsca i instytucje związane z religią i kościołem

 • hiperonimy:  zakon
  • polscy, toruńscy redemptoryści
  • bracia, księża, o./oo./ojcowie redemptoryści
  • generał, prowincjał, przełożony; prowincja, zgromadzenie; klasztor, kościół, seminarium, zakon; rozgłośnia redemptorystów
 • Na misjach reprezentowanych jest 30 zakonów i zgromadzeń męskich. Najliczniejsze grupy stanowią redemptoryści, werbiści, jezuici i sercanie.

  źródło: NKJP: (ab): Posłani na cały świat, Gazeta Krakowska, 2002-02-05

  Rozgłośnia redemptorystów, jak wszystkie media katolickie, jest częścią Kościoła nauczającego, tego, który ma zachować autonomię wobec sfery politycznej, zarezerwowaną dla wiernych świeckich.

  źródło: NKJP: Internet

  W sanktuarium prowadzonym przez redemptorystów obchodzi się w tych dniach odpust ku czci Matki Bożej, z nabożeństwami dla wielu grup zawodowych i społecznych.

  źródło: NKJP: Adam Snopek: Informacje, Las Polski, 2009-07-01

  Nowy impuls u schyłku stulecia i u początków wieku XIX nadał redemptorystom właśnie Klemens Hofbauer, organizując najpierw dom warszawski zgromadzenia, a potem klasztory w różnych krajach.

  źródło: NKJP: Zbigniew Mikołejko: Żywoty świętych poprawione, 2000

  Założony we Włoszech [...] Zakon Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela - zwany redemptorystami - pojawił się na ziemiach polskich już w roku 1788.

  źródło: NKJP: Krzysztof Jakubowski: Kościół Redemptorystów, Dziennik Polski, 2006-05-13

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: p1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. redemptoryści
  ndepr
  redemptorysty
  depr
  D. redemptorystów
  C. redemptorystom
  B. redemptorystów
  N. redemptorystami
  Ms. redemptorystach
  W. redemptoryści
  ndepr
  redemptorysty
  depr

 • Zob. redemptorysta

CHRONOLOGIZACJA:
Zob. redemptorysta
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2016