redukcjonistyczny

 • nauk.  związany z redukcjonizmem
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

  • paradygmat redukcjonistyczny; podejście redukcjonistyczne
 • Podobnie redukcjonistyczny z natury charakter ma organizacja wiedzy naukowej w formie piramidy: fizyka bada najprostsze układy, które składają się na bardziej złożone układy chemiczne, które są częściami układów biologicznych, które są elementami składowymi jeszcze bardziej złożonych systemów.

  źródło: NKJP: Internet

  Dla wielu twórców i zwolenników teorii chaosu jest ona nowym paradygmatem całej nauki, uzupełniającym klasyczny paradygmat redukcjonistyczny.

  źródło: NKJP: Tempczyk Michał: Teoria chaosu a filozofia, 1998

  Klasycznymi przykładami koncepcyjnych sukcesów podejścia redukcjonistycznego są sformułowane przez fizyków prawa zachowania masy, pędu czy energii.

  źródło: NKJP: Piotr Uzbiak: Jesteśmy w stanie wojny?, Zielone Brygady. Pismo Ekologów, 2003-07-01

  [...] mówienie o tożsamości Jerzego Kosińskiego (czy też jakiegokolwiek polskiego Żyda) bez uwzględnienia niszczących skutków okresu powojennego, w którym dorastał, jest redukcjonistyczne i nienaukowe.

  źródło: NKJP: Henryk Dasko: Jerzy Kosiński - Polak czy Żyd, Midrasz, 5, 1997

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. redukcjonistyczny
  redukcjonistyczny
  redukcjonistyczny
  redukcjonistyczne
  redukcjonistyczna
  D. redukcjonistycznego
  redukcjonistycznego
  redukcjonistycznego
  redukcjonistycznego
  redukcjonistycznej
  C. redukcjonistycznemu
  redukcjonistycznemu
  redukcjonistycznemu
  redukcjonistycznemu
  redukcjonistycznej
  B. redukcjonistycznego
  redukcjonistycznego
  redukcjonistyczny
  redukcjonistyczne
  redukcjonistyczną
  N. redukcjonistycznym
  redukcjonistycznym
  redukcjonistycznym
  redukcjonistycznym
  redukcjonistyczną
  Ms. redukcjonistycznym
  redukcjonistycznym
  redukcjonistycznym
  redukcjonistycznym
  redukcjonistycznej
  W. redukcjonistyczny
  redukcjonistyczny
  redukcjonistyczny
  redukcjonistyczne
  redukcjonistyczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. redukcjonistyczni
  redukcjonistyczni
  redukcjonistyczne
  redukcjonistyczne
  D. redukcjonistycznych
  redukcjonistycznych
  redukcjonistycznych
  redukcjonistycznych
  C. redukcjonistycznym
  redukcjonistycznym
  redukcjonistycznym
  redukcjonistycznym
  B. redukcjonistycznych
  redukcjonistycznych
  redukcjonistycznych
  redukcjonistyczne
  N. redukcjonistycznymi
  redukcjonistycznymi
  redukcjonistycznymi
  redukcjonistycznymi
  Ms. redukcjonistycznych
  redukcjonistycznych
  redukcjonistycznych
  redukcjonistycznych
  W. redukcjonistyczni
  redukcjonistyczni
  redukcjonistyczne
  redukcjonistyczne

 • Od: redukcjonizm

CHRONOLOGIZACJA:
1957, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, Tom 19, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2018