stowarzyszenie

 • organizacja skupiająca osoby o wspólnych zainteresowaniach zawodowych, pasjach lub celach
 • Występuje jako składnik nazw własnych, np. Stowarzyszenie Artystów Teatru i Filmu, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stowarzyszenie „Ordynacka”, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”.

 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Czas wolny

  hobby i zainteresowania


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • synonimy:  asocjacja
  • europejskie, krajowe, krakowskie, lokalne, międzynarodowe, niemieckie, ogólnopolskie, polskie, śląskie; elitarne tajne stowarzyszenie; stowarzyszenie naukowe, polityczne, zawodowe; pozarządowe, samorządowe, samopomocowe, społeczne; polonijne, studenckie; ekologiczne, sportowe, śpiewacze, twórcze
  • stowarzyszenie architektów, filmowców, konsumentów, kupców, pisarzy; absolwentów; młodzieży, studentów
  • stowarzyszenie na rzecz kogoś/czegoś
  • fundacja i stowarzyszenie
  • członek, działacz, prezes, przewodniczący, zarząd; oddział, siedziba; zebranie stowarzyszenia
  • stowarzyszenie działa
  • powołać, utworzyć, założyć, zarejestrować stowarzyszenie
 • Autor tej książki jest prezesem stowarzyszenia grafologów niemieckich i ich reprezentantem na zjazdach międzynarodowych.

  źródło: NKJP: Wisława Szymborska: Lektury nadobowiązkowe, Gazeta Wyborcza, 1994-11-16

  Jak grzyby po deszczu powstają stowarzyszenia kościelne o orientacji narodowej.

  źródło: NKJP: Krystyna Kofta: Monografia grzechów z dziennika 1978-1989, 2006

  Statut stowarzyszenia Solidarność Pracy stanowi, że aktywnie zwalczający demokratyczną opozycję nie mogą wstępować do stowarzyszenia.

  źródło: NKJP: Unia - ale z kim?, Gazeta Wyborcza, 1992-10-22

  Grupa młodych ludzi powołała stowarzyszenie, żeby propagować aktywny wypoczynek oraz organizować imprezy dla dzieci i rówieśników.

  źródło: NKJP: Tomasz Wolff: Yeti działa, Dziennik Zachodni, 2001-06-07

  W Wenecji jest 500-600 gondolierów i ok. 1200 wioślarzy zrzeszonych w licznych stowarzyszeniach.

  źródło: NKJP: Alicja Dąbrowska: Ciao Vistola!, Gazeta Wyborcza, 1997-09-12

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. stowarzyszenie
  stowarzyszenia
  D. stowarzyszenia
  stowarzyszeń
  C. stowarzyszeniu
  stowarzyszeniom
  B. stowarzyszenie
  stowarzyszenia
  N. stowarzyszeniem
  stowarzyszeniami
  Ms. stowarzyszeniu
  stowarzyszeniach
  W. stowarzyszenie
  stowarzyszenia

 • bez ograniczeń + stowarzyszenie +
  (CZEGO)
  bez ograniczeń + stowarzyszenie +
  (JAKIE)
 • Rzeczownik od przedrostkowego czasownika s-towarzyszyć.
  Zob. towarzysz

CHRONOLOGIZACJA:
XVI w., SPXVI
Na podstawie indeksu haseł.
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2018