młynek modlitewny

 • rel.  przedmiot w kształcie walca, z wypisanymi na powierzchni modlitwami, używany przez wyznawców buddyzmu tybetańskiego, którzy wierzą, że pełny obrót młynka zgodnie z ruchem wskazówek zegara jest równoznaczny z odmówieniem modlitwy na nim umieszczonej
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  sakramenty i obrzędy religijne

 • Geniusz metafizyki kazał umieścić te słowa święte w tybetańskim młynku modlitewnym, który obraca się w kółko. W kółko, w kółko. Amen.

  źródło: NKJP: Jerzy Krzysztoń: Obłęd, 1983

  Zapamiętałem także centrum religijne - rodzaj skansenu, do którego wożono nielicznych turystów, by pokazać, że wolność wyznaniowa funkcjonuje w tym cudownym porządku i że każdy obywatel bez żadnych przeszkód może zakręcić buddyjskim młynkiem modlitewnym, palić wonne kadzidła i oddawać się kontemplacji.

  źródło: NKJP: Andrzej Sikorowski: Mój „Dzienniczek Polski”, Dziennik Polski, 2005-05-13

  Ulice wypełniają mnisi w swych kolorowych szatach, powiewają proporce z modlitwami, słychać brzęk młynków modlitewnych obracanych przez górali z Indii, Nepalu, Bhutanu, Asamu i Sikkimu.

  źródło: NKJP: Max Cegielski: Masala, 2002

  Młodzi szabi ćwiczyli się w malowaniu wizerunków burchanów, wykonywali prace gospodarskie w klasztorze obok jeszcze innych usług, a w chwilach odpoczynku robili czukory, czyli młynki modlitewne, sprzedawane później podczas większych uroczystości licznie przybywającym pielgrzymom.

  źródło: NKJP: Alfred Szklarski: Tajemnicza wyprawa Tomka, 1963

  Na przełęczach trzepotały chorągiewki modlitewne, których wahnięcia zastępowały modlitwę. Natomiast pod murami siedzieli Hindusi modlący się na młynkach modlitewnych.

  źródło: NKJP: Jolanta Flach: O wrażeniach z wyprawy Mountain Bike Expedition - Khardung La' 97 opowiada Zbigniew Mierczak, Tygodnik Podhalański, nr 48, 1997

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: młynek, modlitewny

Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2018