euroentuzjastycznie

 • książk.  w sposób świadczący o entuzjastycznym nastawieniu wobec Unii Europejskiej
 • [eu-ro-entuzjastycznie]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  stosunki międzynarodowe

 • hiperonimy:  entuzjastycznie
 • [...] czy są znane panu wypowiedzi innych polityków, wybitnych prawników z krajów Unii Europejskiej, które mogą być zaliczane do krajów nastawionych euroentuzjastycznie [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdania stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 30.06.2004

  W Polsce o UE mówi się euroentuzjastycznie albo eurosceptycznie.

  źródło: Teresa Hurkała, Zielony Sztandar, 2013 (zielonysztandar.com.pl)

  [...] zwolennicy ograniczania i kontrolowania imigracji mogli swoje postulaty przedstawiać jako projekty mające na celu intensyfikację europejskiej integracji, dzięki czemu zyskiwali również poparcie euroentuzjastycznie nastawionych polityków.

  źródło: Jan Brzozowski: Polityka migracyjna Unii Europejskiej: stan obecny i perspektywy, 2011 (ce.uw.edu.pl)

  [...] wkład marszałka [...] w euroentuzjastycznie pojmowaną integrację jest niepodważalny.

  źródło: Bolesław Banaszkiewicz: Zmarnowane pięć minut marszałka, Nasz Dziennik, 2010-07-02 (newtonmedia.pl)

  Jednak wszystkie partie w rodzimym parlamencie są euroentuzjastycznie nakręcone.

  źródło: Internet: plonszczanin.pl.salon24.p

 • część mowy: przysłówek

 • Od:  euro-  (< Unia Europejska, Europa) i  entuzjazm , por.  euroentuzjazm ,  euroentuzjastyczny .

CHRONOLOGIZACJA:
2000, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2017