euroland

 • książk.  ogół krajów członkowskich Unii Europejskiej, które posługują się wspólną walutą euro
 • Zapisywane również wielką literą.

 • [eu-roland]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  stosunki międzynarodowe


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  waluta

  • członek, mieszkaniec, obywatel; kraj, państwo, strefa; gospodarka, rynek, waluta; giełda eurolandu
  • wejść, wstąpić do eurolandu
 • Jestem bowiem zwolennikiem jak najszybszego wprowadzenia euro. Gdyby była u nas ta wspólna, europejska waluta, to mimo problemów, które teraz euroland przeżywa, [...] łatwiej byłoby nam planować przedsięwzięcia o charakterze paneuropejskim.

  źródło: NKJP: Kazimierz Netka: Bariery rozwoju przedsiębiorczości, Dziennik Bałtycki, 2010-06-15

  Od krańca do krańca strefy euro przejście na nową walutę odbywa się z zadziwiającą łatwością. 300 mln Europejczyków, którzy uczestniczą w tej operacji, z zapałem żongluje banknotami i monetami: w żadnym z 12 państw eurolandu nie wystąpiły poważniejsze problemy techniczne.

  źródło: NKJP: Cytaty, Polityka, 2002-01-19

  Obniżenie stóp procentowych w eurolandzie byłoby bodźcem do wzrostu kursów akcji na europejskich giełdach.

  źródło: NKJP: (PAP): Stopy procentowe pozostają bez zmian, Metropol, 2001

  Euro coraz mocniej łączy Euroland ze sobą. Śmiem twierdzić, że wartość wewnętrzna waluty euro jest bardzo stabilna.

  źródło: NKJP: Bożena Wiktorowska: Fundusz inwestycyjny na trudne czasy, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2001-07-18

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. euroland
  eurolandy
  D. eurolandu
  eurolandów
  C. eurolandowi
  eurolandom
  B. euroland
  eurolandy
  N. eurolandem
  eurolandami
  Ms. eurolandzie
  eurolandach
  W. eurolandzie
  eurolandy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od: euro- (< Unia Europejska, Europa) i land (w Niemczech).

CHRONOLOGIZACJA:
1997, Przegląd humanistyczny, Tom 41, Wydania 1-4, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2017