kilometracja

 • urzęd.  metrol.  odległość mierzona od punktu początkowego danej trasy czy rzeki, podawana w kilometrach
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości przestrzeni

  odległość

 • synonimy:  kilometraż
  pikietaż
  hiperonimy:  odległość
 • W oparciu o uzyskane obliczenia opracowana została kilometracja trasy, która posłużyła do wykonania zestawienia rzędnych przekroju terenu.

  źródło: NKJP: pwsz-gniezno.edu.pl

  [...] wsparcie procesu wydawania decyzji przez moduł kilometracji cieków, który pozwoli na precyzyjne określanie lokalizacji przedmiotu decyzji według kilometrażu wygenerowanego na podstawie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP).

  źródło: Internet: kzgw.gov.pl

  Torem łączącym jest tor (tory) posiadający własną kilometrację, nie będący w myśl definicji linią ani łącznicą, a stanowiący np. tor dojazdowy do bocznic [...].

  źródło: NKJP: Internet

  Stacja Anowo położona jest bliżej początku linii (kilometracja wzrasta w kierunku stacji Bemowo).

  źródło: Internet: oke.poznan.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. kilometracja
  kilometracje
  D. kilometracji
  kilometracji
  neut
  kilometracyj
  char
  C. kilometracji
  kilometracjom
  B. kilometrację
  kilometracje
  N. kilometracją
  kilometracjami
  Ms. kilometracji
  kilometracjach
  W. kilometracjo
  kilometracje

 • bez ograniczeń + kilometracja +
  (CZEGO)
 • Zob. kilometr

CHRONOLOGIZACJA:
2003, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2017