harcmistrz

 • osoba, której nadano najwyższy stopień instruktorski w harcerstwie
 • W odniesieniu do kobiet: harcmistrzyni lub harcmistrz. Jeżeli wyrazu harcmistrz używamy w odniesieniu do kobiety, we wszystkich kontekstach może występować forma równokształtna z M. lp., a wyraz może przyłączać formy żeńskie czasownika i przymiotnika, np. harcmistrz przyszła, spotkanie z nową harcmistrz, Anną Kowalską. Może też zostać zachowana odmiana i składnia charakterystyczna dla rzeczowników rodzaju m1, np.: spotkanie z nowym harcmistrzem, Alicją Kowalską.

 • [harcmistsz] lub [harcmisczsz] lub pot. [harcmiszczsz]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  organizacje/placówki opiekuńcze i kulturalne

  • mundur; rozkaz; stopień harcmistrza
 • To odpowiedzialna funkcja. Przykładem jest dla mnie harcmistrz Bogdan Doliński, długoletni komendant ZHP w naszym mieście.

  źródło: NKJP: Zbigniew Buśko, Roman Hudak: Trafić do młodych, Zbąszynianin,1998

  W latach 1925-1927 jest Kamiński komendantem hufca Pruszków; w 1926 r. otrzymuje stopień harcmistrza.

  źródło: NKJP: Karol Szurczak: Aleksander Kamiński jako wychowawca młodzieży w okresie okupacji - praca magisterska, 1995

  W imieniu harcerzy piękne pożegnanie wygłosił bliski kolega Druha Władysława, Stefan Dziedzic - tuż po drugiej wojnie światowej składający przed Harcmistrzem Walkoszem przyrzeczenie harcerskie [...].

  źródło: NKJP: Władysław Gąsienica Roj: Pożegnanie Władysława Walkosza, Tygodnik Podhalański, 1996

  Zależy nam, by wszyscy harcmistrzowie mieli postawę, wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie.

  źródło: NKJP: redakcja: Wywiad, Czuwaj, 2009-04

  Do swoich domów, drużyn i szkół harcmistrze wrócili z betlejemskim światełkiem pokoju, jakie kolscy harcerze przywieźli w niedzielę z Poznania.

  źródło: NKJP: AK: Światło idzie w mrok, Gazeta Poznańska, 2001-12-21

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. harcmistrz
  harcmistrze
  harcmistrzowie
  ndepr
  harcmistrze
  depr
  D. harcmistrza
  harcmistrzów
  C. harcmistrzowi
  harcmistrzom
  B. harcmistrza
  harcmistrzów
  N. harcmistrzem
  harcmistrzami
  Ms. harcmistrzu
  harcmistrzach
  W. harcmistrzu
  harcmistrze
  harcmistrzowie
  ndepr
  harcmistrze
  depr
 • Od: harcerz, mistrz. Wyraz utworzony na wzór takich formacji, jak cechmistrz, chórmistrz, kapelmistrz, kwatermistrz.

 • hm

CHRONOLOGIZACJA:
1913, Przegląd powszechny, Tom 120, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2017