współrzędna

 • wartość określająca położenie obiektu w danym układzie współrzędnych
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

  • aktualne, dokładne współrzędne; współrzędne bezwzględne, biegunowe, geograficzne, przestrzenne, sferyczne, względne
  • współrzędna kursora; współrzędne położenia, punktu, wektora, wierzchołka
  • pomiar, siatka, wartości, wymiarowanie współrzędnych
  • generować, obliczyć, określać, wyznaczyć współrzędne
 • Wstępem do procesu śledzenia jest określenie współrzędnych wykrytych obiektów.

  źródło: NKJP: Zbigniew Czekała: Parada radarów, 1999

  Bo, rozumiecie, zostałem sam z tą dechą w jakiejś, dziwnej sytuacji, już chyba nieważki, zawieszony w nieokreślonym miejscu, gdyż za tą deską był mrok, żadnego punktu odniesienia, żeby ustalić swoje współrzędne, żadnej szansy, żeby się przejść parę kroków (...).

  źródło: NKJP: Ryszard Kapuściński: Kirgiz schodzi z koni, 2007

  Każdą z omawianych operacji symetrii można przedstawić za pomocą macierzy, która określa, jak przy danej operacji zmieniają się współrzędne dowolnego punktu w przestrzeni.

  źródło: NKJP: Paweł Kowalczyk: Fizyka cząsteczek: energie i widma, 2000

  Dzięki tym sygnałom kolejna współrzędna zostaje ustawiona we wskazanym miejscu, a pozostałe (po wykonaniu ruchu po okręgu) pozostają w swoim poprzednim położeniu.

  źródło: NKJP: Internet

  Są to podstawowe zależności, pozwalające obliczyć wartości współrzędnych określających położenie osi wszystkich rolek względem osi koła napędzającego.

  źródło: NKJP: Andrzej Dudczak: Koparki: teoria i projektowanie, 2000

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. współrzędna
  współrzędne
  D. współrzędnej
  współrzędnych
  C. współrzędnej
  współrzędnym
  B. współrzędną
  współrzędne
  N. współrzędną
  współrzędnymi
  Ms. współrzędnej
  współrzędnych
  W. współrzędno
  współrzędne

 • bez ograniczeń + współrzędna +
  (CZEGO)
  bez ograniczeń + współrzędna +
  (CZYJA)
 • Złożenie: współ- 'wspólnie, razem' (od wyrażenia przyimkowego *vъz polъ 'z połową') + rzędna (zob.).
  Kalka ang. coordinate, niem. Koordinate, fr. le coordonnée, ros. koordináta.