biuro polityczne

 • polit.  zbiorowy organ kierowniczy partii komunistycznej, zazwyczaj sprawujący władzę w państwie rządzonym przez tę partię
 • W odniesieniu do konkretnych organów zapisywane wielkimi literami: Biuro Polityczne.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  działalność polityczna

 • synonimy:  politbiuro
  • Biuro Polityczne KC PZPR, KPZR
  • biuro polityczne obraduje
   członek; obrady; posiedzenie; uchwała biura politycznego
 • Nastąpiło wprawdzie zjednoczenie kierownictwa partii i aparatu przymusu, co oznaczało konkretnie, że w Biurze Politycznym partii zasiadał także szef Bezpieczeństwa czy wojska, ale Radkiewicz nie stał ponad partią, Biuro Polityczne nim kierowało.

  źródło: NKJP: Teresa Torańska: Oni, 1985

  Gdy rosyjskie biuro polityczne wstrzymało finansowanie projektu, inżynierowie rzutem na taśmę w listopadzie 1988 roku wystrzelili niedokończony prom.

  źródło: NKJP: Marcin Bójko: Kosmiczna ruletka, Ozon nr 1, 2005

  [...] centrum władzy znajdowało się nadal w Biurze Politycznym KC PZPR i w podległych mu wydziałach KC, mających w praktyce większe znaczenie niż odpowiednie ministerstwa.

  źródło: NKJP: Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, 1994

  Na czele pozostałych delegacji z europejskich państw rządzonych przez komunistów, co było znamienne dla późniejszego rozwoju stosunków Pekinu z Moskwą, nie przybyli pierwsi sekretarze partii, lecz jedynie członkowie biur politycznych.

  źródło: NKJP: Janusz Rolicki: Edward Gierek: życie i narodziny legendy, 2002

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  n2, odmienny: biuro, polityczne

Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2018