dziewczyny

 • pot.  forma zwrócenia się do grupy kobiet, z którymi osoba mówiąca jest w stosunkach koleżeńskich
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zwroty grzecznościowe i zachowania akceptowane społecznie


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  organizacja i hierarchia w pracy, stosunki służbowe

 • Jarliński, Berowa i Włodarek powiedzieli, że nie przyłączają się do tego strajku. Sienkiewicz chciał podać w środkach masowego przekazu, m.in. w telewizji katowickiej, że ci, co się opowiedzieli za strajkiem są odwołani i nie mają prawa głosować. Ale mu się nie udało. Zdenerwował się i wyszedł z MKR. Powiedział: „Mam w domu wódę, chodźcie, dziewczyny, do mnie”. Zabrał Berową, Ulkę Kozioł, resztę tego swojego towarzystwa [...]

  źródło: NKJP: Jarosław Józef Szczepański: Górnik polski, 2005

  Pytam moich współpracowniczek: ,,Słuchajcie dziewczyny , czy macie coś takiego, jak ja, że nawet jeżeli na przesłuchanie przyjdzie tysiąc osób, to w pamięci pozostaje tylko pięć czy dziesięć?’’ Jest coś takiego i koniec.

  źródło: NKJP: Gazeta Poznańska, 2006-10-06

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: p3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. dziewczyny
  D. dziewczyn
  C. dziewczynom
  B. dziewczyny
  N. dziewczynami
  Ms. dziewczynach
  W. dziewczyny

 • Zob. dziewczyna

CHRONOLOGIZACJA:
Zob. dziewczyna
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2016