rozłącznik

 • urządzenie elektryczne służące do włączania i wyłączania prądu w określonym obwodzie
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  rodzaje urządzeń i maszyn


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Energia

  elektryczność

  • rozłącznik niskiego/wysokiego napięcia
 • Prawdopodobnie otworzył się rozłącznik średniego napięcia, dlatego awaria była tak rozległa [...].

  źródło: NKJP: xx: Region w skrócie, Dziennik Zachodni, 2008-12-02

  Przyczyną przerwy w dostawie energii elektrycznej było przepalenie się rozłącznika niskiego napięcia - mówi Jacek Maciejewski, główny inżynier Rejonowego Zakładu Energetycznego.

  źródło: NKJP: JAZ: Trzy godziny przy świeczkach, Gazeta Poznańska, 2001-12-29

  Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych wytwarza urządzenia do budowy sieci elektroenergetycznych. Są to głównie kontenerowe i słupowe stacje transformatorowe, rozdzielnice, rozłączniki średniego i niskiego napięcia.

  źródło: NKJP: Dla sieci, Dziennik Polski, 2000-09-11

  Aby skrócić czas wymiany rozłączników, na jednej linii pracuje w tym samym czasie 5 ekip energetyki. Pozwala to na wykonanie wymiany w ciągu czterech - pięciu godzin.

  źródło: NKJP: (rob): Bez prądu, Dziennik Bałtycki, 1998-12-02

  Na terenie wymienionych miejscowości zmodernizowano łącznie 7 słupów z rozłącznikami oraz tyleż stacji transformatorowych.

  źródło: NKJP: Zmodernizowano słupy energetyczne dla ochrony bocianów, Tygodnik Siedlecki, 2009-05-13

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. rozłącznik
  rozłączniki
  D. rozłącznika
  rozłączników
  C. rozłącznikowi
  rozłącznikom
  B. rozłącznik
  rozłączniki
  N. rozłącznikiem
  rozłącznikami
  Ms. rozłączniku
  rozłącznikach
  W. rozłączniku
  rozłączniki

 • bez ograniczeń + rozłącznik +
  (CZEGO)
 • Od: rozłączyć; zob. łączyć

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Pierwotne znaczenie: 'dywiz, łącznik'.
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2016