freudyzm

  • psych.  teoria psychologiczna stworzona przez Zygmunta Freuda, według której popęd seksualny ma największy wpływ na świadomość i podświadomość człowieka i jest głównym motorem jego postępowania
  • Ms. lp wymawiany: [freudyźmie] lub [freudyzmie].

  • [frojdyzm]

  • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

    Działalność intelektualna człowieka

    działalność naukowa


    CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA


    CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

    Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

    seksualność

    • marksizm i freudyzm
    • rozwój, zwolennik freudyzmu
  • Odchodzący od koncepcji ortodoksyjnego freudyzmu uczniowie Freuda tworzyli własne szkoły, dając w ten sposób początek psychologii głębi.

    źródło: NKJP: Jerzy Prokopiuk: Dusza ludzka - oś świata, 2007

    Freudyzm należy do historii, ale teorie psychodynamiczne nadal budzą zainteresowanie.

    źródło: NKJP: Marek Jarosz: Poznawanie świata, 2003

    Filmy Hitchcocka [...] i wczesna twórczość Bertolucciego przesiąknięte są wprost freudyzmem, z kolei do Junga odwoływali się m.in. Fellini i Jarman.

    źródło: NKJP: Piotr Szarota: Stulecie psychoanalizy, Gazeta Wyborcza, 1997-03-12

  • część mowy: rzeczownik

    rodzaj gramatyczny: m3

    liczba pojedyncza liczba mnoga
    M. freudyzm
    freudyzmy
    D. freudyzmu
    freudyzmów
    C. freudyzmowi
    freudyzmom
    B. freudyzm
    freudyzmy
    N. freudyzmem
    freudyzmami
    Ms. freudyzmie
    freudyzmach
    W. freudyzmie
    freudyzmy

    Inne uwagi

    Zwykle lp

  • Od: nazwiska: Zygmunt Freud (1856-1939), austriacki lekarz, twórca psychoanalizy.

CHRONOLOGIZACJA:
1909, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2017