instrumentalistka

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
1994, red. H. Zgółkowa, "Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny", Tom 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2019