rękojmia

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

3. odpowiedzialność

 • 3.

  hand.  odpowiedzialność majątkowa sprzedawcy za wady oferowanego towaru
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  handel i usługi

  • roczna, trzyletnia rękojmia
  • rękojmia za wady (fizyczne, prawne)
  • rękojmia i gwarancja; reklamacja i rękojmia
  • instytucja, pojęcie; artykuły, przepisy, ustawy, zasady; okres, termin; utrata rękojmi
  • prawo do rękojmi
  • przepisy o rękojmi
  • rękojmia chroni, dotyczy czegoś, obowiązuje, przysługuje, trwa ileś
  • coś dotyczy; udzielić rękojmi
  • dać/dawać rękojmię
  • korzystać, skorzystać; wynikać z rękojmi
  • na podstawie, na zasadzie rękojmi; w okresie, w przypadku, w ramach rękojmi; z tytułu rękojmi
 • W myśl kodeksu cywilnego to sprzedawca odpowiada za wady towaru, natomiast konsument sam decyduje, jaką formę gwarancji wybierze [...]. A korzystniejsza dla kupującego jest rękojmia, według której klient może żądać usunięcia usterki - naprawy, zwrotu pieniędzy lub wymiany towaru na taki sam.

  źródło: NKJP: Elżbieta Pancerz: Z bonami do sklepu, Gazeta Wrocławska, 2001-11-30

  [...] jeżeli powód wystąpi z roszczeniem wynikającym z rękojmi, a odnoszącym się do wadliwej konstrukcji okna samochodu, [...] to sprawa nie będzie rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym, albowiem przedmiotem umowy, z której wynika roszczenie, jest samochód, a zatem wartość przekracza kwotę 5 tys.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 24.07.1999

  [...] obowiązująca od początku roku Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej znosi rękojmię, czyli reklamację z powodu wady towaru. Na jej miejsce wprowadza pojęcie niezgodności z umową.

  źródło: NKJP: Anna Góra, Mirosław Łukaszuk: O czym klient wiedzieć powinien, Trybuna Śląska, 2003-01-10

  Proszę o wyjaśnienie, jakie są różnice w uprawnieniach pomiędzy gwarancją a rękojmią?

  źródło: NKJP: Używany samochód, Dziennik Polski, 2001-04-30

  Ani jedna ze spraw [...] nie została wyegzekwowana do końca. Biorą nas na przetrzymanie do czasu, aż skończą się wszystkie gwarancje i rękojmie – podejrzewa jeden z poszkodowanych mieszkańców.

  źródło: NKJP: Anna Góra: Nie takie rajskie osiedle, Trybuna Śląska, 2001-07-17

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. rękojmia
  rękojmie
  D. rękojmi
  rękojmi
  C. rękojmi
  rękojmiom
  B. rękojmię
  rękojmie
  N. rękojmią
  rękojmiami
  Ms. rękojmi
  rękojmiach
  W. rękojmio
  rękojmie
 • Złożenie: ręka + -jmia. Drugi człon złożenia to rzeczownik oparty na temacie cz. ter. czasownika jąć: jm- (-im) < psł. *jьm- (zob. jąć), z przyrostkiem -ja. Pierwotne znaczenie wyrazu 'poręczyciel' poświadczone w staropolskim i czeskim.