na odtrąbiono

 • pot.  byle jak, bez wymaganego zaangażowania, tak, aby tylko jak najszybciej to załatwić
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Mają naprawdę być suche, a nie tylko tak na odwal się, na odtrąbiono i aby Polska nie zginęła.

  źródło: Internet: nienawidze-gotowac.blog.pl

  Jeśli z jakiegoś powodu sytuacja tego wymaga, że musimy podejmować w domu kogoś nam obojętnego - odwalamy ten szarwark na odtrąbiono.

  źródło: Internet: nina-geysztor-zawirska.com

  „Uczta morderców” nie należy do nich, niestety. To utwór niedopracowany, puszczony, zrobiony na odtrąbiono, przykład zmarnowania niemałych możliwości.

  źródło: Internet: encyklopediateatru.pl

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2017