łagier

rzadziej lager

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
1870, Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Tom XVIII, books.google.pl
Inne znaczenie: 'obóz'
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2017