frazeologizm

 • jęz.  stałe połączenie wyrazów, funkcjonujące w języku jako całość, którego znaczenie nie wynika ze znaczeń poszczególnych elementów tego połączenia
 • Używany jako termin językoznawczy i różnie definiowany w zależności od założeń teoretycznych danego opisu języka.
  Ms: lp wymawiany: [fraze-ologiźmie] lub [fraze-ologizmie].

 • [fraze-ologism] lub [fraze-ologizm]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  • polski; biblijny, potoczny frazeologizm
  • znaczenie frazeologizmu
 • Inne znaczenie ma natomiast porównanie czerwony jak rydz, oddające nie tyle zabarwienie cery, co przekazujące informacje o tężyźnie fizycznej i dobrym zdrowiu. Ale współcześnie ten frazeologizm jest rzadko używany.

  źródło: NKJP: Beata Lisowska: Leksem czerwony jako komponent związków frazeologicznych w języku polskim, Studia Paedagogica I, 2008

  Kiedy wyglądamy czegoś, czekamy na coś niecierpliwie, kiedy bardzo czegoś pragniemy, posługujemy się często frazeologizmem: wyglądać (czekać, pragnąć, łaknąć) czegoś jak kania dżdżu.

  źródło: NKJP: Jan Miodek: Rzecz o języku, Dziennik Zachodni, 2008-02-15

  Warto wskazać na zjawisko coraz szybciej przybierające na sile: mieszanie w tekstach frazeologizmów podobnie zbudowanych lub mających podobne znaczenia. Z połączenia „nawarzyć piwa“ i „narobić bigosu“ powstaje „nawarzyć bigosu“.

  źródło: NKJP: Katarzyna Żelazek: Kucyk trojański, Dziennik Bałtycki, 2011

  [...] obroniła pracę magisterską o frazeologizmach łemkowskich.

  źródło: NKJP: Robert Drobysz: Przełom w historii Łemków, Gazeta Krakowska, 2001-10-04

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. frazeologizm
  frazeologizmy
  D. frazeologizmu
  frazeologizmów
  C. frazeologizmowi
  frazeologizmom
  B. frazeologizm
  frazeologizmy
  N. frazeologizmem
  frazeologizmami
  Ms. frazeologizmie
  frazeologizmach
  W. frazeologizmie
  frazeologizmy
 • internac.

  niem. Phraseologismus

  ros. frazeologízm

  Od: frazeologia

CHRONOLOGIZACJA:
1959, R. Zawliński, "Poradnik językowy", books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2017