składowisko

 • miejsce, na którym się coś składuje
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Przemysł

  miejsca i czynności związane z przemysłem


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  ochrona i zanieczyszczenie środowiska

  • gminne; komunalne, miejskie, powiatowe; dzikie, legalne, nielegalne; ekologiczne, niebezpieczne, toksyczne; nowoczesne, specjalne; duże, małe; byłe, planowane składowisko; składowisko, krajowe, zakładowe; komercyjne, przemysłowe, naziemne, podziemne; nielegalne; tymczasowe
  • składowisko azbestu, chemikaliów, drewna, fosfogipsów, gruzu, materiałów (budowlanych, niebezpiecznych....), odpadów, popiołów, śmieci, węgla, złomu, żużlu
  • składowisko działa, funkcjonuje, istnieje, powstaje, znajduje się gdzieś
  • budować, eksploatować, obsługiwać, organizować, prowadzić, rozbudować, stworzyć, tworzyć, uruchomić, urządzić, utworzyć, użytkować, wybudować, zamknąć/zamykać, zlikwidować, zrekultywować składowisko; dostosowanie, odgazowanie, uporządkowanie, zagospodarowanie składowiska
  • administrować składowiskiem
  • coś trafia na składowisko
  • coś zgromadzić na składowisku
 • Starostwo nie zgodziło się, by Dolnośląska Korporacja Ekologiczna otworzyła kilkaset metrów od ich domów składowisko azbestu.

  źródło: NKJP: (SZYG): Azbestu nie będzie, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2005-02-02

  Na miejskim składowisku odpadów zostanie wyznaczony teren, na którym będą składowane, a potem utylizowane odpady roślinne.

  źródło: NKJP: ZAL: Trawa bez problemu, Gazeta Poznańska, 2004-07-27

  Druga [...] część strychu była składowiskiem niepotrzebnych rupieci: połamanych krzeseł, stołów, skrzyń, wszelkiego rodzaju żelastwa i butwiejących szmat.

  źródło: NKJP: Marek Nowakowski: Powidoki, 2010

  Jasiek przeszedł wzdłuż składowiska starych samochodów, zawrócił, zlustrował teren i przeskoczył przez parkan.

  źródło: NKJP: Małgorzata Strękowska-Zaremba: Detektyw Kefirek i pierwszy trup, 2011

  W Polsce zarejestrowanych jest obecnie ponad 700 składowisk odpadów. Na większości z nich nie ma kontroli emisji gazów wysypiskowych.

  źródło: NKJP: Jarosław Stanek: Energia ze śmieci, Dziennik Bałtycki, 2006-01-31

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. składowisko
  składowiska
  D. składowiska
  składowisk
  C. składowisku
  składowiskom
  B. składowisko
  składowiska
  N. składowiskiem
  składowiskami
  Ms. składowisku
  składowiskach
  W. składowisko
  składowiska

 • bez ograniczeń + składowisko +
  (CZEGO)
  bez ograniczeń + składowisko +
  (JAKI)
 • Od: składować; zob. kłaść

CHRONOLOGIZACJA:
1915, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2016