eksplicytnie

 • książk.  w sposób wyraźny i jednoznaczny
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • synonimy:  eksplicite
  antonimy:  implicytnie
  implikacyjnie
 • Morsztyn krytykuje eksplicytnie wady lub postępowanie partnerki [...].

  źródło: NKJP: Halina Wiśniewska: Złe białogłowy w utworach Jana Andrzeja Morsztyna, Studia Paedagogica I, 2008

  Zestawmy teraz wszystkie eksplicytnie wymienione w tekstach cechy Boga i przekonajmy się, czy okażą się one zbieżne z dotychczas ujawnionymi.

  źródło: Internet: mateusz.pl

  [...] wyróżnia się wprawdzie intertekstualność „zamanifestowaną”, czyli taką, która występuje wówczas, gdy obecność jednego tekstu w drugim jest zaznaczona eksplicytnie lub sugerowana przez cechy powierzchniowe tekstu.

  źródło: NKJP: Małgorzata Kita: Relacje transtekstualne wywiadu prasowego, 2001

 • część mowy: przysłówek

 • Od:  eksplicytny 

CHRONOLOGIZACJA:
1972, Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, Tomy 26-29, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2017