segmentyzować się

 • książk.  ulegać podziałowi na jakieś segmenty
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  stan skupienia, trwałość materii

 • synonimy:  segmentować się
  hiperonimy:  dzielić się
 • [...] większy stopień zaangażowania w sprawy sąsiedztwa wyższy jest wśród mieszkańców dzielnic uznawanych za „historyczne” [...]. Z kolei wśród np. mieszkańców Starego Miasta więzi te są zdecydowanie słabsze, segmentyzują się, a społeczność lokalna w ramach jednej dzielnicy zaczyna funkcjonować w obrębie mniejszych wspólnot terytorialnych [...].

  źródło: Anna Weronika Brzezińska, Agnieszka Chwieduk: Poznań w narracjach jego mieszkańców, czyli strategie badacza miejskiego, Anna Weronika Brzezińska, Agnieszka Chwieduk (red.): Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, 2012 (repozytorium.amu.edu.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. segmentyzuję się
  segmentyzujemy się
  2 os. segmentyzujesz się
  segmentyzujecie się
  3 os. segmentyzuje się
  segmentyzują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. segmentyzowałem się
  +(e)m się segmentyzował
  segmentyzowałam się
  +(e)m się segmentyzowała
  segmentyzowałom się
  +(e)m się segmentyzowało
  segmentyzowaliśmy się
  +(e)śmy się segmentyzowali
  segmentyzowałyśmy się
  +(e)śmy się segmentyzowały
  2 os. segmentyzowałeś się
  +(e)ś się segmentyzował
  segmentyzowałaś się
  +(e)ś się segmentyzowała
  segmentyzowałoś się
  +(e)ś się segmentyzowało
  segmentyzowaliście się
  +(e)ście się segmentyzowali
  segmentyzowałyście się
  +(e)ście się segmentyzowały
  3 os. segmentyzował się
  segmentyzowała się
  segmentyzowało się
  segmentyzowali się
  segmentyzowały się

  bezosobnik: segmentyzowano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się segmentyzował
  będę się segmentyzować
  będę się segmentyzowała
  będę się segmentyzować
  będę się segmentyzowało
  będę się segmentyzować
  będziemy się segmentyzowali
  będziemy się segmentyzować
  będziemy się segmentyzowały
  będziemy się segmentyzować
  2 os. będziesz się segmentyzował
  będziesz się segmentyzować
  będziesz się segmentyzowała
  będziesz się segmentyzować
  będziesz się segmentyzowało
  będziesz się segmentyzować
  będziecie się segmentyzowali
  będziecie się segmentyzować
  będziecie się segmentyzowały
  będziecie się segmentyzować
  3 os. będzie się segmentyzował
  będzie się segmentyzować
  będzie się segmentyzowała
  będzie się segmentyzować
  będzie się segmentyzowało
  będzie się segmentyzować
  będą się segmentyzowali
  będą się segmentyzować
  będą się segmentyzowały
  będą się segmentyzować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. segmentyzujmy się
  2 os. segmentyzuj się
  segmentyzujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. segmentyzowałbym się
  bym się segmentyzował
  segmentyzowałabym się
  bym się segmentyzowała
  segmentyzowałobym się
  bym się segmentyzowało
  segmentyzowalibyśmy się
  byśmy się segmentyzowali
  segmentyzowałybyśmy się
  byśmy się segmentyzowały
  2 os. segmentyzowałbyś się
  byś się segmentyzował
  segmentyzowałabyś się
  byś się segmentyzowała
  segmentyzowałobyś się
  byś się segmentyzowało
  segmentyzowalibyście się
  byście się segmentyzowali
  segmentyzowałybyście się
  byście się segmentyzowały
  3 os. segmentyzowałby się
  by się segmentyzował
  segmentyzowałaby się
  by się segmentyzowała
  segmentyzowałoby się
  by się segmentyzowało
  segmentyzowaliby się
  by się segmentyzowali
  segmentyzowałyby się
  by się segmentyzowały

  bezosobnik: segmentyzowano by się

  bezokolicznik: segmentyzować się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: segmentyzując się

  gerundium: segmentyzowanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: segmentyzujący się

  odpowiednik aspektowy: posegmentyzować się

 • Od: segmentyzować; zob. segment

CHRONOLOGIZACJA:
2012, Miasto Poznań, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2018