mnemonika

 • książk.  ogół wyuczonych umiejętności i sposobów szybkiego i trwałego zapamiętywania informacji dzięki stosowaniu określonych zasad
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • synonimy:  mnemotechnika
 • Ukazując relewantność aspektów retorycznych Dialogu spróbuję odnieść go do mnemoniki średniowiecznej. Wskażę tym samym na parodystyczne wykorzystanie technik służących pamięciowemu opanowywaniu teologumenów

  źródło: Pamiętnik literacki, Tom 91,Wydania 3-4 (books.google.pl)

  [...] jezuici nie przyjęli w swoim systemie edukacyjnym wspomnianej wyżej reformy P. Ramusa, zmieniającej wyobrażeniowo-obrazowy system mnemoniki wypracowany w starożytności na system logicznego porządku. System wyobrażeniowy polegał na kształceniu pamięci za pomocą wyimaginowanych obrazów [...].

  źródło: Jezuici a kultura polska: materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990), 1991 (books.google.pl)

  Jej korzenie sięgają czasów starożytnych. Mnemonika mogła powstać, kiedy pewien grecki filozof uświadomił sobie, że nie może znaleźć swojego konia i powozu na parkingu przed Koloseum.

  źródło: NKJP: Matthew MacDonald: Mózg. Nieoficjalny podręcznik, 2009

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. mnemonika
  mnemoniki
  D. mnemoniki
  mnemonik
  C. mnemonice
  mnemonikom
  B. mnemonikę
  mnemoniki
  N. mnemoniką
  mnemonikami
  Ms. mnemonice
  mnemonikach
  W. mnemoniko
  mnemoniki

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • fr. mnémonique

  z gr. tò mnēmonikón (téchnēma) 'sztuka mnemotechniczna'

CHRONOLOGIZACJA:
1826, Joachima Lelewela Bibljograficznych ksiąg dwoje [...], Tom 2, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2017