hem

 • biochem.  związek stanowiący połączenie żelaza z protoporfiryną, występujący we krwi, nadający jej czerwony kolor
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  części ciała, elementy i substancje składowe

 • synonimy:  żelazoporfiryna
 • Hem uwolniony ze zdenaturowanej hemoglobiny i żelazo uwalniane z hemu są kolejnymi czynnikami generującymi RFT i przyczyniającymi się do stresu oksydacyjnego komórki.

  źródło: NKJP: Grzegorz Bartosz: Druga twarz tlenu, 1995

  Istotą porfirii są zaburzenia tworzenia hemu - czerwonego barwnika, który nadaje krwi kolor.

  źródło: NKJP: Marcin Pustkowski: O psiakrew!, Polityka, 2007-03-10

  Ich wieloletnie badania utorowały drogę do ostatecznego sformułowania wzorów hemu i chlorofilu [...].

  źródło: NKJP: Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz: Cytobiochemia: biochemia niektórych struktur komórkowych, 1995

  Jony jakiego metalu zawarte są w hemie?

  źródło: NKJP: Teresa Bogucka; Marta Wołkowycka: W co się bawić, Gazeta Wyborcza, 1997-04-25

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. hem
  hemy
  D. hemu
  hemów
  C. hemowi
  hemom
  B. hem
  hemy
  N. hemem
  hemami
  Ms. hemie
  hemach
  W. hemie
  hemy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. heme

  fr. hème

  niem. Häm

  z gr. haíma 'krew'

CHRONOLOGIZACJA:
1967, Postępy biochemii, Tomy 13-14, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2018